ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123494
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassytha filiformis L.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-032
Collected date

วันที่เก็บ

20 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Parasitic plants. Fruit green. Flower yellow. Host is Memecylon sp.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

780-900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3470 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 3470
2. 3993 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 3993
3. 7347 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 7347
4. 7587 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 7587
5. 8407 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 8407
6. 11145 Cassytha filiformis L. L. Averyanov 3457
7. 11187 Cassytha filiformis L. L. Averyanov 3992
8. 14782 Cassytha filiformis L. K. Larsen et al. 45828
9. 19262 Cassytha filiformis L. S. Watthana and M. Wongnak 973
10. 23384 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 62
11. 31031 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 737
12. 31711 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 1669
13. 34414 Cassytha filiformis L. Warintorn K. 08-244
14. 35171 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 2399
15. 36050 Cassytha filiformis L. Jatupol K. 08-391
16. 37262 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 2376
17. 38686 Cassytha filiformis L. S. Watthana 2910
18. 39202 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 4289
19. 39599 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 4687
20. 39746 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 4853
21. 40719 Cassytha filiformis L. S. Watthana & P. Srisanga 3120
22. 46910 Cassytha filiformis L. M. Tanaros 383
23. 55648 Cassytha filiformis L. P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 55975 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8590
25. 58260 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8805
26. 58974 Cassytha filiformis L. Li-Jianwu 442
27. 63971 Cassytha filiformis L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 44
28. 66122 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 6824
29. 66185 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 3219
30. 67102 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 3684
31. 69308 Cassytha filiformis L. Zhou-Shishun 6681
32. 71375 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 3815
33. 76137 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 6683
34. 78150 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 4495
35. 80673 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 4530
36. 83282 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 7799
37. 83928 Cassytha filiformis L. S. Sawangsawat 642
38. 84490 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 3343
39. 84545 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 3397
40. 84840 Cassytha filiformis L. S. Watthana & W. La-ongsri 3918
41. 85218 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 7866
42. 87433 Cassytha filiformis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-275
43. 87582 Cassytha filiformis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-422
44. 88200 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 5206
45. 90933 Cassytha filiformis L. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5892
46. 93551 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5734
47. 94244 Cassytha filiformis L. N. Muangyen 1372
48. 94934 Cassytha filiformis L. N. Turreira-Garcia 449
49. 101057 Cassytha filiformis L. D. Khrueasan 22
50. 101972 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4236
51. 101758 Cassytha filiformis L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 046
52. 102040 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4304
53. 102101 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4365
54. 102120 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4384
55. 104913 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 6069
56. 110943 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4513
57. 111611 Cassytha filiformis L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-134
58. 113047 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6652
59. 113079 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6684
60. 116422 Cassytha filiformis L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-046
61. 118279 Cassytha filiformis L. K. Inthamma 167
62. 118632 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 3938
63. 125385 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 7128
64. 127769 Cassytha filiformis L. P. Panyadee 125
65. 129411 Cassytha filiformis L. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4269

ปิด

QR code