ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123581
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Evolvulus nummularius (L.) L.
Family name

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 118
Collected date

วันที่เก็บ

21 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, creeping on ground. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6951 Evolvulus nummularius (L.) L. S. Watthana et al. s.n.
2. 7616 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Nanakorn et al. 7616
3. 17372 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri 924
4. 30874 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 07 383
5. 40537 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 08 165
6. 53391 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8067
7. 53923 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi 3205
8. 58497 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri, N. Tathana 9532
9. 64059 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri, P. Thongson 6990
10. 66935 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Pongamornkul 3517
11. 67615 Evolvulus nummularius (L.) L. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 882
12. 71493 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1030
13. 71551 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1088
14. 77746 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri 11665
15. 86168 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 172
16. 86932 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 58 225
17. 87704 Evolvulus nummularius (L.) L. Saensouk et al. 90
18. 88643 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 494
19. 88687 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 538
20. 88825 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi 8426
21. 91840 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1208
22. 92034 Evolvulus nummularius (L.) L. K. Kertsawang 3599
23. 92703 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 94
24. 94543 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1670
25. 95431 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, P. Tatiya 5093
26. 96702 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 60 218
27. 96819 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 60 335
28. 98573 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 50
29. 98726 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 203
30. 110864 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 2079
31. 111313 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 261
32. 117835 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 205
33. 123693 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 230
34. 125016 Evolvulus nummularius (L.) L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 638
35. 126920 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1651
36. 127011 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1742
37. 127234 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1965
38. 128535 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 1975
39. 128816 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2256
40. 131313 Evolvulus nummularius (L.) L. K. Srithi MJU 42

ปิด

QR code