ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 13187
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser
Family name

ชื่อวงศ์

Loranthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T.G. Laman 567
Collected date

วันที่เก็บ

2 Mar 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphyte/parasite on Vitex tree. Flowers: calyx brown, corolla and corolla tube greenish-brown, filament black, anthers pale green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

5
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 25573 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 609
2. 30302 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1257
3. 31781 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1188
4. 32308 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser J.F. Maxwell 06 493
5. 35796 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 1728
6. 38574 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi, P. Srisanga 2346
7. 52748 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 2917
8. 76148 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 6694
9. 81219 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 7401
10. 81226 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 7408
11. 84439 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser K. Kertsawang 3293
12. 87614 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 454
13. 89744 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 8560
14. 134284 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser P. Srisanga, C. Maknoi 3718
15. 135722 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser W. Pongamornkul 7690
16. 139615 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser T. Choopan et al. 2022 45

ปิด

QR code