ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 125631
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helicteres elongata Wall. ex Bojer
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3711
Collected date

วันที่เก็บ

11 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1-1.5 m high in mixed-deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lamphun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

320
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

119    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 237 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 237
2. 668 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 668
3. 1286 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 1286
4. 3732 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 3732
5. 4257 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 4257
6. 6747 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 6747
7. 6862 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 6862
8. 7045 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 7045
9. 7391 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 7391
10. 7963 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 7963
11. 9455 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 9455
12. 9520 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 9520
13. 9645 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Nanakorn et al. 9645
14. 11413 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 152
15. 11690 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 238
16. 11783 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 278
17. 12197 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. La-ongsri 30
18. 14516 Helicteres elongata Wall. ex Bojer S. Watthana 305
19. 15784 Helicteres elongata Wall. ex Bojer M. Norsaengsri 896
20. 21100 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi 167
21. 23179 Helicteres elongata Wall. ex Bojer P. Srisanga 2559
22. 23231 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Glamwaewwong 252
23. 27660 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi 846
24. 30038 Helicteres elongata Wall. ex Bojer S. Chongko 600
25. 31636 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 1959
26. 32039 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Pranee Palee 983
27. 35560 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8389
28. 38797 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi 2467
29. 38798 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi 2468
30. 42894 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi & M. Tanaros 3469
31. 45697 Helicteres elongata Wall. ex Bojer D. Khrueasan MS553
32. 45698 Helicteres elongata Wall. ex Bojer D. Khrueasan MS-22
33. 48463 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38712
34. 48588 Helicteres elongata Wall. ex Bojer M. Norsaengsri 7339
35. 48989 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Dhanee Phanichaphol T- 23479
36. 49044 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17107
37. 49148 Helicteres elongata Wall. ex Bojer K. Iwatsuki, H. Koyama & N. Fukuoka T-9456
38. 51165 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 2771
39. 51189 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 2795
40. 62572 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 2822
41. 63408 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Li-Jianwu 660
42. 64355 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 2904
43. 64555 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 3104
44. 65115 Helicteres elongata Wall. ex Bojer K. Srithi 515
45. 66918 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 3500
46. 66327 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 3367
47. 66884 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 3466
48. 66899 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 3481
49. 74091 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Zhou-Shishun 7280
50. 75517 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095227
51. 75769 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094650
52. 77725 Helicteres elongata Wall. ex Bojer M. Norsaengsri 11644
53. 78165 Helicteres elongata Wall. ex Bojer V. Nguanchoo 326
54. 78216 Helicteres elongata Wall. ex Bojer V. Nguanchoo 354
55. 78872 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Muangyen 116
56. 80237 Helicteres elongata Wall. ex Bojer P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-53
57. 80750 Helicteres elongata Wall. ex Bojer V. Nguanchoo 373
58. 81968 Helicteres elongata Wall. ex Bojer M. Norsaengsri 12001
59. 82993 Helicteres elongata Wall. ex Bojer M. Norsaengsri 12377
60. 84288 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Khattiyot 379
61. 84851 Helicteres elongata Wall. ex Bojer S. Watthana & W. La-ongsri 3929
62. 85775 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul et al. 5114
63. 86172 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-176
64. 86524 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Tanming 976
65. 86593 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Tanming 817
66. 87281 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-123
67. 87712 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Saensouk et al. 98
68. 89236 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi 4030
69. 88397 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Muangyen 249
70. 88537 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Muangyen 389
71. 91917 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Muangyen 1285
72. 92762 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Muangyen 1332
73. 93577 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5760
74. 93954 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Khin Myo Htwe 024072
75. 95593 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 5954
76. 101151 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 6172
77. 102620 Helicteres elongata Wall. ex Bojer V. Nguanchoo 882
78. 102647 Helicteres elongata Wall. ex Bojer V. Nguanchoo 937
79. 102738 Helicteres elongata Wall. ex Bojer V. Nguanchoo 1037
80. 104518 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 6295
81. 107277 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-035
82. 112664 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Muangyen 2151
83. 113772 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-022
84. 113809 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-059
85. 115113 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 648
86. 115152 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 687
87. 116043 Helicteres elongata Wall. ex Bojer K. Wangwasit 180912-33
88. 116275 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6927
89. 117122 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Muangyen 2389
90. 117175 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Muangyen 2442
91. 117753 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-123
92. 117711 Helicteres elongata Wall. ex Bojer C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-081
93. 118716 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Boonruang 0065
94. 119128 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Boonruang 0238
95. 119157 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Muangyen 2591
96. 121195 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Boonruang 0256
97. 121378 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Boonruang 0439
98. 122033 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1367
99. 122625 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-096
100. 123050 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-44
101. 123070 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-64
102. 123229 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-223
103. 125630 Helicteres elongata Wall. ex Bojer N. Muangyen 3710
104. 126237 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021238
105. 126718 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Pattararat Wongman 032
106. 126971 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1702
107. 126993 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1724
108. 127176 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1907
109. 127178 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1909
110. 128560 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2000
111. 129028 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2467
112. 130872 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 17
113. 131435 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Chusie Trisonthi BD 17.1
114. 132463 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 7305
115. 134908 Helicteres elongata Wall. ex Bojer T. Choopan et al. 2020-448
116. 135850 Helicteres elongata Wall. ex Bojer W. Pongamornkul 7818
117. 137024 Helicteres elongata Wall. ex Bojer Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103753
118. 137572 Helicteres elongata Wall. ex Bojer K. Inthamma 1156
119. 139467 Helicteres elongata Wall. ex Bojer T. Choopan 2020-579

ปิด

QR code