ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 126617
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asplenium normale D. Don
Family name

ชื่อวงศ์

Aspleniaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9977
Collected date

วันที่เก็บ

18 Dec 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terrestrail in deep shade.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12429 Asplenium normale D. Don P. Suksathan 1324
2. 15069 Asplenium normale D. Don P. Suksathan 1078
3. 16292 Asplenium normale D. Don P. Srisanga 1149
4. 16888 Asplenium normale D. Don P. Suksathan 2297
5. 21810 Asplenium normale D. Don S. Watthana, P. Suksathan 1602
6. 21836 Asplenium normale D. Don S. Watthana, P. Suksathan 1628
7. 26555 Asplenium normale D. Don Y. Yamashita et al. FOK 61256
8. 30431 Asplenium normale D. Don P. Suksathan 4130
9. 42738 Asplenium normale D. Don M. Norsaengsri, S. Intamusik 6203
10. 42409 Asplenium normale D. Don Li Bao-gui 516
11. 42449 Asplenium normale D. Don Li Bao-gui 9711071
12. 72511 Asplenium normale D. Don David J. Middleton, S. Lindsay, P. Suksathan 4891
13. 77320 Asplenium normale D. Don Y. Kokami et al. FOK 75411
14. 103825 Asplenium normale D. Don Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna, Saksan Kaitongsuk 7 4
15. 103831 Asplenium normale D. Don Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna, Saksan Kaitongsuk 7 11
16. 109124 Asplenium normale D. Don S.T.Chhiu 7930

ปิด

QR code