ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 128130
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrophthoe sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LORANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Inthamma 989
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jul 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest, on the tree. Parasite. Fruit yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 817 Dendrophthoe sp. W. Nanakorn et al. 817
2. 2370 Dendrophthoe sp. W. Nanakorn et al. 2370
3. 19074 Dendrophthoe sp. W. Nanakorn et al. 19074
4. 20593 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1492
5. 35524 Dendrophthoe sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8348
6. 35670 Dendrophthoe sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8515
7. 49027 Dendrophthoe sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11744
8. 50418 Dendrophthoe sp. Shunsuke Tsugaru T-61819
9. 51043 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 2649
10. 56887 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9197
11. 62156 Dendrophthoe sp. ANS TH09-010
12. 62157 Dendrophthoe sp. ANS TH09-011
13. 62158 Dendrophthoe sp. ANS TH09-012
14. 62160 Dendrophthoe sp. ANS TH09-014
15. 62162 Dendrophthoe sp. ANS TH09-016
16. 62163 Dendrophthoe sp. ANS TH09-018
17. 62164 Dendrophthoe sp. ANS TH09-019
18. 62165 Dendrophthoe sp. ANS TH09-020
19. 71382 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 3822
20. 76645 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 11026
21. 76650 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 11031
22. 81886 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 11920
23. 82952 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 12336
24. 94201 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 5901
25. 95928 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri & P. Srisanga 10816
26. 101150 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 6171
27. 111184 Dendrophthoe sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-132
28. 113837 Dendrophthoe sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-087
29. 117088 Dendrophthoe sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-281
30. 121057 Dendrophthoe sp. N. Muangyen 3039
31. 120615 Dendrophthoe sp. N. Muangyen 2598
32. 123613 Dendrophthoe sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-149
33. 128124 Dendrophthoe sp. K. Inthamma 983
34. 130972 Dendrophthoe sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1245
35. 131039 Dendrophthoe sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1312
36. 139151 Dendrophthoe sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 466

ปิด

QR code