ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 128701
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ixora sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2141
Collected date

วันที่เก็บ

30 Jul 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: limestone mountains. Shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

358
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

201    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3250 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 3250
2. 7148 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7148
3. 7492 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7492
4. 7512 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7512
5. 8828 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 8828
6. 9057 Ixora sp. P. Thongson 31
7. 9058 Ixora sp. P. Thongson 32
8. 10171 Ixora sp. P. Thongson 104
9. 12862 Ixora sp. P. Srisanga 392
10. 13102 Ixora sp. P. Srisanga 498
11. 14288 Ixora sp. M. Norsaengsri 859
12. 16612 Ixora sp. P. Srisanga 1206
13. 16792 Ixora sp. P. Srisanga 1269
14. 16803 Ixora sp. P. Srisanga 1280
15. 17393 Ixora sp. P. Srisanga 1377
16. 18585 Ixora sp. P. Srisanga 1745
17. 18799 Ixora sp. W. Nanakorn 723
18. 19526 Ixora sp. W. Pongamornkul 693
19. 21166 Ixora sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2040
20. 23598 Ixora sp. P. Srisanga 2607
21. 27285 Ixora sp. Sunthorn H173
22. 27854 Ixora sp. C. Glamwaewwong 1254
23. 27876 Ixora sp. K. Wangwasit 050615-19
24. 29249 Ixora sp. S. Watthana 2248
25. 29857 Ixora sp. C. Maknoi 1450
26. 30269 Ixora sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1223
27. 30349 Ixora sp. C. Maknoi 1488
28. 31426 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 6
29. 31722 Ixora sp. C. Maknoi 1680
30. 34437 Ixora sp. Warintorn K. 08-267
31. 34036 Ixora sp. S. Watthana 2701
32. 34042 Ixora sp. A. Keratikornkol 445
33. 34409 Ixora sp. Warintorn K. 08-239
34. 34771 Ixora sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3140
35. 36551 Ixora sp. C. Maknoi 1871
36. 36746 Ixora sp. P. Suksathan 4490
37. 36783 Ixora sp. P. Suksathan 4527
38. 37145 Ixora sp. C. Maknoi 2027
39. 37967 Ixora sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3056
40. 37990 Ixora sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3107
41. 38442 Ixora sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2214
42. 39591 Ixora sp. M. Norsaengsri 4680
43. 39844 Ixora sp. M. Norsaengsri 4951
44. 39995 Ixora sp. M. Norsaengsri 5100
45. 40133 Ixora sp. M. Norsaengsri 5238.1
46. 40754 Ixora sp. S. Watthana & P. Srisanga 3177
47. 41034 Ixora sp. K. Kertsawang 964
48. 41175 Ixora sp. M. Norsaengsri 5878
49. 42916 Ixora sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3491
50. 46078 Ixora sp. C. Maknoi 3773
51. 46402 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 57
52. 46448 Ixora sp. W. Pongamornkul 2523
53. 48111 Ixora sp. M. Norsaengsri 4787
54. 48211 Ixora sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 016
55. 48283 Ixora sp. M. Norsaengsri 6527
56. 48602 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7353
57. 48705 Ixora sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7977
58. 48706 Ixora sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7905
59. 48707 Ixora sp. T. Shimizu & A. Nalamphoon T-7780
60. 49929 Ixora sp. M. Norsaengsri 6449
61. 50619 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 41
62. 50620 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 40
63. 50626 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 169
64. 52484 Ixora sp. Yin-Jiantao 1283
65. 52968 Ixora sp. C. Maknoi 3967
66. 53335 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8002
67. 53394 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8071
68. 53816 Ixora sp. C. Maknoi 3097
69. 54333 Ixora sp. T. Yingkhachorn 10
70. 54428 Ixora sp. T. Yingkhachorn 148
71. 54463 Ixora sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6934
72. 55320 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8277
73. 56028 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8643
74. 55827 Ixora sp. P. Chantaranothai et al. 2
75. 56047 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8662
76. 56670 Ixora sp. Puangpen et al. N576
77. 56900 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9210
78. 56944 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9254
79. 56966 Ixora sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2051
80. 57009 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9288
81. 57117 Ixora sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 232
82. 58948 Ixora sp. Li-Jianwu 513
83. 59471 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0077/2553
84. 59518 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0124/2553
85. 59852 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0243/2554
86. 62283 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0570/2555
87. 62470 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0410/2555
88. 62673 Ixora sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 99
89. 62909 Ixora sp. C. Lakoet 246
90. 63688 Ixora sp. M. Norsaengsri 3634
91. 63901 Ixora sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9919
92. 64066 Ixora sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6998
93. 66211 Ixora sp. W. Pongamornkul 3249
94. 66451 Ixora sp. W. Pongamornkul 3442
95. 66456 Ixora sp. W. Pongamornkul 3447
96. 67511 Ixora sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 777
97. 67891 Ixora sp. M. Norsaengsri 10571
98. 68123 Ixora sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 600
99. 69358 Ixora sp. Zhou-Shishun 6732
100. 72718 Ixora sp. C. Maknoi 4953
101. 73083 Ixora sp. M. Norsaengsri 11251
102. 75048 Ixora sp. M. Norsaengsri 11094
103. 76642 Ixora sp. M. Norsaengsri 11023
104. 77144 Ixora sp. P. Phaosrichai 159
105. 77576 Ixora sp. M. Norsaengsri 11505
106. 77698 Ixora sp. M. Norsaengsri 11617
107. 78138 Ixora sp. W. Pongamornkul 4482
108. 77988 Ixora sp. C. Maknoi 5185
109. 78975 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-171
110. 79011 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-207
111. 79053 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-248
112. 79060 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-255
113. 80892 Ixora sp. K. Phoutthavong et al. 596
114. 81166 Ixora sp. C. Maknoi 7347
115. 81771 Ixora sp. M. Norsaengsri 11806
116. 82017 Ixora sp. M. Norsaengsri 12050
117. 83131 Ixora sp. W. Pongamornkul 4666
118. 82731 Ixora sp. C. Maknoi 7632
119. 82744 Ixora sp. C. Maknoi 7645
120. 83894 Ixora sp. S. Sawangsawat 608
121. 83895 Ixora sp. S. Sawangsawat 609
122. 84126 Ixora sp. W. Pongamornkul 4912
123. 84804 Ixora sp. K. Kertsawang 2290
124. 84888 Ixora sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3967
125. 84922 Ixora sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4004
126. 84955 Ixora sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4045
127. 85244 Ixora sp. C. Maknoi 7892
128. 85348 Ixora sp. C. Maknoi 7996
129. 85360 Ixora sp. C. Maknoi 8008
130. 87031 Ixora sp. C. Glamwaewwong 324/58
131. 86260 Ixora sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-264
132. 86266 Ixora sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-270
133. 88144 Ixora sp. W. Pongamornkul 5150
134. 89497 Ixora sp. W. Pongamornkul 5597
135. 88752 Ixora sp. C. Maknoi 8354
136. 89008 Ixora sp. Ubonwan Upho UBON 395
137. 93050 Ixora sp. N. Turreira-Garcia 103
138. 93544 Ixora sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5727
139. 94336 Ixora sp. N. Muangyen 1463
140. 94776 Ixora sp. S. Bunma 181
141. 94779 Ixora sp. S. Bunma 1
142. 97003 Ixora sp. C. Maknoi 4823
143. 97058 Ixora sp. P. Phaosrichai 442
144. 97103 Ixora sp. P. Phaosrichai 487
145. 101067 Ixora sp. W. Pongamornkul 6088
146. 101706 Ixora sp. W. Pongamornkul 6247
147. 102074 Ixora sp. K. Kertsawang 4338
148. 101986 Ixora sp. K. Kertsawang 4250
149. 102200 Ixora sp. K. Kertsawang 4464
150. 104787 Ixora sp. C. Maknoi 5663
151. 105461 Ixora sp. C. Maknoi 6804
152. 105988 Ixora sp. W. Pongamornkul 6464
153. 108483 Ixora sp. T. Choopan et al. 2018-72
154. 108513 Ixora sp. T. Choopan et al. 2017-139
155. 108542 Ixora sp. T. Choopan et al. 2017-191
156. 109868 Ixora sp. TLBG 414
157. 109871 Ixora sp. TLBG 419
158. 109889 Ixora sp. TLBG 450
159. 112631 Ixora sp. N. Muangyen 2118
160. 112912 Ixora sp. K. Kertsawang 3750
161. 112951 Ixora sp. K. Kertsawang 3789
162. 115089 Ixora sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 624
163. 115036 Ixora sp. Pattararat Wongman 002
164. 115932 Ixora sp. K. Wangwasit 180718-19
165. 115952 Ixora sp. K. Wangwasit 180718-40
166. 116232 Ixora sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6884
167. 116274 Ixora sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6926
168. 116981 Ixora sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-174
169. 117158 Ixora sp. N. Muangyen 2425
170. 117610 Ixora sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1702
171. 118593 Ixora sp. K. Kertsawang 3899
172. 118316 Ixora sp. K. Inthamma 204
173. 120953 Ixora sp. N. Muangyen 2935
174. 121975 Ixora sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1310
175. 121992 Ixora sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1327
176. 122002 Ixora sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1336
177. 123692 Ixora sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-229
178. 125473 Ixora sp. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 598
179. 125616 Ixora sp. N. Muangyen 3696
180. 127784 Ixora sp. Sukanya K51
181. 128619 Ixora sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2059
182. 128624 Ixora sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2064
183. 130066 Ixora sp. N. Muangyen 3742
184. 130537 Ixora sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 814
185. 130945 Ixora sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1218
186. 130974 Ixora sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1247
187. 131444 Ixora sp. Chusie Trisonthi BD 27
188. 131446 Ixora sp. Chusie Trisonthi BD 29.1
189. 131467 Ixora sp. Chusie Trisonthi BD 57
190. 134199 Ixora sp. Martin van de Bult 1893
191. 134502 Ixora sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3133
192. 134519 Ixora sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3152
193. 135852 Ixora sp. W. Pongamornkul 7820
194. 136297 Ixora sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 216
195. 136398 Ixora sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3423
196. 136466 Ixora sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3491
197. 136492 Ixora sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3517
198. 136532 Ixora sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3557
199. 137174 Ixora sp. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103735
200. 138662 Ixora sp. Natdanai Pan-in 537
201. 139131 Ixora sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 443

ปิด

QR code