ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130132
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f.
Family name

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3782
Collected date

วันที่เก็บ

23 Feb 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in rice fields. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

284
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 988 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. W. Nanakorn et al. 988
2. 8788 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. W. Nanakorn et al. 8788
3. 31226 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2901
4. 38641 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. W. Pongamornkul 2491
5. 46339 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. M. Norsaengsri 3332
6. 47089 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. C. Maknoi 3579
7. 49267 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1364
8. 51381 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. M. Norsaengsri, N. Tathana 7451
9. 52243 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. W. La-ongsri, N. Romkham 1485
10. 55758 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. M. Norsaengsri, N. Tathana 8558
11. 56065 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. M. Norsaengsri, N. Tathana 8844
12. 56149 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. M. Norsaengsri, N. Tathana 8919
13. 56332 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. M. Norsaengsri, N. Tathana 8969
14. 57669 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. C. Maknoi 4086
15. 62998 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. S. Sawangsawat 119
16. 64453 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. W. Pongamornkul 3002
17. 65439 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2652
18. 68447 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. C. Maknoi 4550
19. 72956 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. M. Norsaengsri 10737
20. 72066 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. W. Pongamornkul 3946
21. 74895 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. C. Maknoi 6541
22. 79303 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. K. Sudjit, K. Inpia, O. Thianpom 20
23. 79694 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. P. Phaosrichai 172
24. 81229 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. C. Maknoi 7411
25. 81777 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. M. Norsaengsri 11811
26. 81891 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. M. Norsaengsri 11925
27. 86416 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. M. Wongnak 395
28. 88883 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. C. Maknoi 8484
29. 95042 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. Chusie, Trithip Sukho MHR 1
30. 95524 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. N. Muangyen 1721
31. 95562 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. N. Muangyen 1759
32. 96882 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. C. Glamwaewwong 60 398
33. 106295 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 750
34. 108325 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. W. Pongamornkul 6533
35. 123917 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5839
36. 130364 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2506
37. 131239 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4589

ปิด

QR code