ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 132180
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma sootepense Craib
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Martin van de Bult 1750
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jun 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Habitat: shady under story of teak plantation and regenerating deciduous hardwood forest with bamboo, granite bedrock, frequent forest fires. Evergreen treelet, 4.5 m tall, dbh 5 cm. Bark dark brown, shallowly fissured, inner bark dull yellow, wood pinkish yellow. Inflorescence axe light green with white hairs and orange-brown bracts. Filaments white to reddish white, anthers pink-red. Leaf blades green above, pale green with sparse white hairs on midvein below. Common.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

740
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 206 Antidesma sootepense Craib W. Nanakorn et al. 206
2. 655 Antidesma sootepense Craib W. Nanakorn et al. 655
3. 712 Antidesma sootepense Craib W. Nanakorn et al. 712
4. 3639 Antidesma sootepense Craib W. Nanakorn et al. 3639
5. 7027 Antidesma sootepense Craib W. Nanakorn et al. 7027
6. 12013 Antidesma sootepense Craib W. Pongamornkul 300
7. 12164 Antidesma sootepense Craib W. Pongamornkul 348
8. 14255 Antidesma sootepense Craib Morakot 60
9. 25332 Antidesma sootepense Craib C. Glamwaewwong 1168
10. 29451 Antidesma sootepense Craib C. Glamwaewwong 1312
11. 30884 Antidesma sootepense Craib J.F. Maxwell 07 394
12. 30885 Antidesma sootepense Craib J.F. Maxwell 07 395
13. 34328 Antidesma sootepense Craib W. Pongamornkul 1687
14. 34329 Antidesma sootepense Craib W. Pongamornkul 1688
15. 37526 Antidesma sootepense Craib J.F. Maxwell 06 345
16. 37559 Antidesma sootepense Craib J.F. Maxwell 06 380
17. 38296 Antidesma sootepense Craib P. Wessumritt 273
18. 47170 Antidesma sootepense Craib Chusie KY 201
19. 59881 Antidesma sootepense Craib Romklao Botanical Garden 2554 272
20. 67096 Antidesma sootepense Craib W. Pongamornkul 3678
21. 68626 Antidesma sootepense Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2990
22. 85663 Antidesma sootepense Craib W. Pongamornkul 5004
23. 86124 Antidesma sootepense Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 128
24. 86145 Antidesma sootepense Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 149
25. 86472 Antidesma sootepense Craib W. Tanming 924
26. 86729 Antidesma sootepense Craib C. Glamwaewwong 58 23
27. 87160 Antidesma sootepense Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 2
28. 87247 Antidesma sootepense Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 90
29. 87287 Antidesma sootepense Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 129
30. 88808 Antidesma sootepense Craib C. Maknoi 8409
31. 90672 Antidesma sootepense Craib N. Muangyen 934
32. 90780 Antidesma sootepense Craib W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3388
33. 91764 Antidesma sootepense Craib N. Muangyen 1132
34. 91872 Antidesma sootepense Craib N. Muangyen 1240
35. 94805 Antidesma sootepense Craib Chusie, K. Srithi PK 136
36. 105817 Antidesma sootepense Craib Chusri Trisonthi, Khwanruethai Kamfachuea PMO 165
37. 112760 Antidesma sootepense Craib N. Muangyen 2247
38. 125666 Antidesma sootepense Craib K. Punchay 345
39. 132179 Antidesma sootepense Craib Martin van de Bult 1749
40. 132980 Antidesma sootepense Craib N. Muangyen 3893

ปิด

QR code