ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 13995
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros glandulosa Lace
Family name

ชื่อวงศ์

Ebenaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, S. Watthana 661
Collected date

วันที่เก็บ

7 Apr 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Tree m high. Immature fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

661
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 296 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 296
2. 522 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 522
3. 1904 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 1904
4. 2579 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 2579
5. 3183 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 3183
6. 3776 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 3776
7. 5836 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 5836
8. 6076 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 6076
9. 6221 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 6221
10. 7444 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 7444
11. 8156 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 8156
12. 8362 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 8362
13. 8741 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 8741
14. 11681 Diospyros glandulosa Lace Serm 93
15. 13658 Diospyros glandulosa Lace P. Suksathan 1425
16. 14015 Diospyros glandulosa Lace P. Srisanga, S. Watthana 681
17. 14246 Diospyros glandulosa Lace Morakot 44
18. 16171 Diospyros glandulosa Lace N. Drechsler, C. Schloz 38
19. 17855 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul 505
20. 18856 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul 566
21. 24951 Diospyros glandulosa Lace C. Glamwaewwong 927
22. 27571 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 758
23. 29508 Diospyros glandulosa Lace C. Glamwaewwong 1346
24. 28547 Diospyros glandulosa Lace S. Pumicong 428
25. 35252 Diospyros glandulosa Lace Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8045
26. 35708 Diospyros glandulosa Lace Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8559
27. 35955 Diospyros glandulosa Lace Jatupol K. 08 296
28. 37146 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 2028
29. 36061 Diospyros glandulosa Lace Jatupol K. 08 402
30. 36587 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 1907
31. 37181 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 2063
32. 38541 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi, P. Srisanga 2313
33. 38913 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 2583
34. 43376 Diospyros glandulosa Lace D. Khrueasan MS 43
35. 47162 Diospyros glandulosa Lace Chusie KY 181
36. 52686 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 2855
37. 52780 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 2949
38. 54987 Diospyros glandulosa Lace W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1903
39. 66037 Diospyros glandulosa Lace K. Srithi 480
40. 66586 Diospyros glandulosa Lace W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2846
41. 68765 Diospyros glandulosa Lace Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89587
42. 68920 Diospyros glandulosa Lace Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89468
43. 70454 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 3321
44. 71664 Diospyros glandulosa Lace Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91105
45. 72811 Diospyros glandulosa Lace M. Norsaengsri 10917
46. 73733 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul 4143
47. 73889 Diospyros glandulosa Lace M. Norsaengsri 11418
48. 74992 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 6638
49. 76441 Diospyros glandulosa Lace Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94344
50. 76530 Diospyros glandulosa Lace Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94081
51. 79723 Diospyros glandulosa Lace Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97272
52. 82027 Diospyros glandulosa Lace M. Norsaengsri 12060
53. 82995 Diospyros glandulosa Lace M. Norsaengsri 12379
54. 85057 Diospyros glandulosa Lace W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3292
55. 85064 Diospyros glandulosa Lace W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3299
56. 87040 Diospyros glandulosa Lace C. Glamwaewwong 58 333
57. 87103 Diospyros glandulosa Lace C. Glamwaewwong 58 397
58. 88269 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul 5275
59. 89125 Diospyros glandulosa Lace N. Muangyen 716
60. 91938 Diospyros glandulosa Lace N. Muangyen 1306
61. 92709 Diospyros glandulosa Lace W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 100
62. 94618 Diospyros glandulosa Lace W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 3987
63. 103854 Diospyros glandulosa Lace Romklao Botanical Garden 50 217
64. 105780 Diospyros glandulosa Lace Pimsiri PN 46
65. 108348 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul 6556
66. 110735 Diospyros glandulosa Lace N. Muangyen 1943
67. 113653 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 354
68. 116305 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6957
69. 117030 Diospyros glandulosa Lace T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 223
70. 118035 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 405
71. 119001 Diospyros glandulosa Lace K. Inthamma 588
72. 124765 Diospyros glandulosa Lace N. Muangyen 3342
73. 128065 Diospyros glandulosa Lace K. Inthamma 901
74. 128093 Diospyros glandulosa Lace K. Inthamma 952
75. 129183 Diospyros glandulosa Lace W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2730
76. 129235 Diospyros glandulosa Lace Akharasit Bunsongthae 54
77. 130530 Diospyros glandulosa Lace S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 807
78. 133268 Diospyros glandulosa Lace S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1056
79. 133789 Diospyros glandulosa Lace Suchanya Kantasa K 62
80. 137865 Diospyros glandulosa Lace K. Inthamma 1449
81. 136827 Diospyros glandulosa Lace Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103432
82. 136828 Diospyros glandulosa Lace Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103849
83. 138445 Diospyros glandulosa Lace K. Inthamma 1721
84. 139347 Diospyros glandulosa Lace Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1921
85. 139744 Diospyros glandulosa Lace W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3986
86. 141666 Diospyros glandulosa Lace Suchanya Kantasa SK 171
87. 142784 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi et al. 5416
88. 142785 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi et al. 5417
89. 142818 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi et al. 5794

ปิด

QR code