ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133088
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uraria lagopodioides (L.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3052
Collected date

วันที่เก็บ

24 Aug 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: dipterocarp forest. Herb. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

380
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1657 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1657
2. 879 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 879
3. 1044 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1044
4. 1302 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1302
5. 1733 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1733
6. 3662 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 3662
7. 7094 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 7094
8. 8405 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 8405
9. 11963 Uraria lagopodioides (L.) DC. Serm 127
10. 15432 Uraria lagopodioides (L.) DC. S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 624
11. 23222 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Glamwaewwong 243
12. 29685 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Maknoi 964
13. 35215 Uraria lagopodioides (L.) DC. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8004
14. 37836 Uraria lagopodioides (L.) DC. M. Norsaengsri 3801
15. 40545 Uraria lagopodioides (L.) DC. J.F. Maxwell 08 173
16. 41074 Uraria lagopodioides (L.) DC. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5523
17. 41195 Uraria lagopodioides (L.) DC. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5584
18. 47860 Uraria lagopodioides (L.) DC. M. Norsaengsri 7028
19. 54103 Uraria lagopodioides (L.) DC. Sawai 250
20. 55858 Uraria lagopodioides (L.) DC. J.F. Maxwell 12 6
21. 59084 Uraria lagopodioides (L.) DC. Yin-Jiangtao 1855
22. 62513 Uraria lagopodioides (L.) DC. Romklao Botanical Garden 2555 453
23. 67937 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Lakoet 318
24. 71366 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Pongamornkul 3806
25. 72424 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Maknoi 4272
26. 73263 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Lakoet 421
27. 75682 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Tanming 570
28. 77726 Uraria lagopodioides (L.) DC. M. Norsaengsri 11645
29. 84600 Uraria lagopodioides (L.) DC. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3842
30. 84999 Uraria lagopodioides (L.) DC. S. Watthana 3847
31. 85450 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Maknoi 8098
32. 85653 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Maknoi 8352
33. 87128 Uraria lagopodioides (L.) DC. P. Phaosrichai 306
34. 91756 Uraria lagopodioides (L.) DC. N. Muangyen 1124
35. 91768 Uraria lagopodioides (L.) DC. N. Muangyen 1136
36. 94865 Uraria lagopodioides (L.) DC. S. Bunma 105
37. 110406 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5524
38. 112613 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Maknoi 3410
39. 115155 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 690
40. 117346 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 932
41. 121906 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1241
42. 121200 Uraria lagopodioides (L.) DC. N. Boonruang 261
43. 121483 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1103
44. 123585 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 122
45. 134885 Uraria lagopodioides (L.) DC. T. Choopan et al. 2020 418
46. 136354 Uraria lagopodioides (L.) DC. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 273
47. 136899 Uraria lagopodioides (L.) DC. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103622
48. 138839 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3718
49. 139001 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3880

ปิด

QR code