ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133321
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Blumea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1110
Collected date

วันที่เก็บ

15 Mar 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1360
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2836 Blumea sp. W. Nanakorn et al. 2836
2. 8686 Blumea sp. W. Nanakorn et al. 8686
3. 19060 Blumea sp. M. Norsaengsri s.n.
4. 23438 Blumea sp. W. Pongamornkul 23438
5. 34143 Blumea sp. W. Pongamornkul 2068
6. 34145 Blumea sp. W. Pongamornkul 2070
7. 34146 Blumea sp. W. Pongamornkul 2071
8. 34155 Blumea sp. W. Pongamornkul 2080
9. 34161 Blumea sp. W. Pongamornkul 2086
10. 49686 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30311
11. 49699 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32982
12. 49701 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32522
13. 49703 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32441
14. 49704 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32535
15. 49711 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32253
16. 50165 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30516
17. 50173 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33473
18. 50175 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33773
19. 50180 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33529
20. 50182 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30832
21. 50183 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30969
22. 50184 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31888
23. 50187 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31957
24. 51376 Blumea sp. S. Watthana 3542
25. 55216 Blumea sp. P. Pornpongrungrueng 518
26. 55294 Blumea sp. P. Chantaranothai et al. s.n
27. 55304 Blumea sp. P. Pornpongrungrueng 520
28. 59071 Blumea sp. Li-Jianwu 366
29. 65683 Blumea sp. M. Norsaengsri 10173
30. 65971 Blumea sp. K. Srithi 542
31. 70266 Blumea sp. S. Sawangsawat 49
32. 74326 Blumea sp. Zhou-Shishun 7818
33. 74874 Blumea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10856
34. 76766 Blumea sp. C. Maknoi 4688
35. 76773 Blumea sp. C. Maknoi 4734
36. 76785 Blumea sp. C. Maknoi 4746
37. 79652 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097093
38. 79653 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097271
39. 79654 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097278
40. 79655 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097820
41. 81060 Blumea sp. C. Maknoi 7241
42. 81066 Blumea sp. C. Maknoi 7247
43. 81068 Blumea sp. C. Maknoi 7249
44. 81069 Blumea sp. C. Maknoi 7250
45. 81075 Blumea sp. C. Maknoi 7256
46. 81093 Blumea sp. C. Maknoi 7274
47. 81129 Blumea sp. C. Maknoi 7310
48. 81748 Blumea sp. M. Norsaengsri 11783
49. 81822 Blumea sp. M. Norsaengsri 11856
50. 82122 Blumea sp. M. Norsaengsri 12154
51. 82698 Blumea sp. C. Maknoi 7599
52. 82761 Blumea sp. C. Maknoi 7662
53. 82949 Blumea sp. M. Norsaengsri 12333
54. 85934 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-1
55. 85935 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-34
56. 85936 Blumea sp. K. Wangwasit 041123-17
57. 85937 Blumea sp. K. Wangwasit 041123-32
58. 85938 Blumea sp. K. Wangwasit 041124-47
59. 85986 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-34
60. 89657 Blumea sp. W. Pongamornkul 5643
61. 90106 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-29
62. 90268 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-191
63. 90274 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-197
64. 90308 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-231
65. 90336 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-259
66. 95598 Blumea sp. W. Pongamornkul 5959
67. 95835 Blumea sp. N. Muangyen 1791
68. 95836 Blumea sp. N. Muangyen 1792
69. 95954 Blumea sp. P. Phaosrichai 352
70. 96028 Blumea sp. P. Phaosrichai 426
71. 96866 Blumea sp. C. Glamwaewwong 382/60
72. 96869 Blumea sp. C. Glamwaewwong 385/60
73. 96872 Blumea sp. C. Glamwaewwong 388/60
74. 97570 Blumea sp. P. Chantaranothai et al. 1463
75. 98126 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-007
76. 98322 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-202
77. 98218 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-098
78. 98221 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-101
79. 98833 Blumea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-310
80. 103966 Blumea sp. Nittaya Sangwan 57
81. 104113 Blumea sp. Saitan Sariya 87
82. 106173 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 647
83. 106265 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 721
84. 106305 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 760
85. 110728 Blumea sp. N. Muangyen 1936
86. 110819 Blumea sp. N. Muangyen 2032
87. 110803 Blumea sp. N. Muangyen 2016
88. 113001 Blumea sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-33
89. 113107 Blumea sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6712
90. 116928 Blumea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-120
91. 117055 Blumea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-248
92. 118054 Blumea sp. N. Pan-in 014
93. 118248 Blumea sp. K. Inthamma 136
94. 118325 Blumea sp. K. Inthamma 213
95. 121943 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1278
96. 122070 Blumea sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1404
97. 122544 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1504
98. 122584 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1544
99. 122802 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-272
100. 122837 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-307
101. 122846 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-316
102. 122871 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-341
103. 125085 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 707
104. 125105 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 727
105. 124695 Blumea sp. N. Muangyen 3272
106. 125131 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 753
107. 125135 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 757
108. 125136 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 758
109. 125618 Blumea sp. N. Muangyen 3698
110. 130242 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2418
111. 130731 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2777
112. 130746 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2792
113. 130768 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2814
114. 134509 Blumea sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3140
115. 134606 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3241
116. 135197 Blumea sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3363
117. 135994 Blumea sp. W. Pongamornkul 7956
118. 135995 Blumea sp. W. Pongamornkul 7957

ปิด

QR code