ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 14120
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 271
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m. high in deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11785 Grewia sp. W. Pongamornkul 280
2. 18989 Grewia sp. W. Nanakorn et al. 18989
3. 20904 Grewia sp. P. Srisanga s.n.
4. 20981 Grewia sp. M. Norsaengsri 1554
5. 42010 Grewia sp. Zhou Shi-shun 3734
6. 45293 Grewia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3621
7. 50127 Grewia sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7627
8. 57130 Grewia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 245
9. 58650 Grewia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9685
10. 58784 Grewia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9403
11. 61709 Grewia sp. Ling Shein Man 087602
12. 61862 Grewia sp. Ling Shein Man 087298
13. 61945 Grewia sp. Ling Shein Man 087389
14. 62018 Grewia sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087494
15. 65040 Grewia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6312
16. 67581 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 848
17. 67608 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 875
18. 68833 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089659
19. 68854 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089684
20. 70397 Grewia sp. C. Maknoi 3264
21. 70415 Grewia sp. C. Maknoi 3282
22. 75935 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094689
23. 75770 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094651
24. 75949 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094721
25. 75987 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095379
26. 78143 Grewia sp. W. Pongamornkul 4487
27. 80239 Grewia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-55
28. 85143 Grewia sp. P. Phaosrichai 252
29. 93196 Grewia sp. D. Argyriou 336
30. 109887 Grewia sp. TLBG 448
31. 110788 Grewia sp. N. Muangyen 2001
32. 111349 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-297
33. 111363 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-311
34. 111479 Grewia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-002
35. 112702 Grewia sp. N. Muangyen 2189
36. 115061 Grewia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 596
37. 115422 Grewia sp. C. Maknoi 5266
38. 117026 Grewia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-219
39. 117329 Grewia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5126
40. 118870 Grewia sp. K. Inthamma 448
41. 118918 Grewia sp. K. Inthamma 497
42. 121413 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1033

ปิด

QR code