ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 134457
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Combretum quadrangulare Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

Combretaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak 2807
Collected date

วันที่เก็บ

31 Oct 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, ca. 5 m high. Fruit greenish-yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chai Nat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

206
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

75    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1136 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 1136
2. 1672 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 1672
3. 7357 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 7357
4. 8388 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 8388
5. 9885 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 9885
6. 9938 Combretum quadrangulare Kurz S. Watthana, P. Srisanga 11
7. 17146 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 931
8. 17857 Combretum quadrangulare Kurz W. Pongamornkul 508
9. 20510 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1409
10. 25203 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 480
11. 27359 Combretum quadrangulare Kurz P. Kumphet s.n.
12. 28900 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 28900
13. 29949 Combretum quadrangulare Kurz K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70322 27
14. 30912 Combretum quadrangulare Kurz K. Wangwasit, C. Lakoet 70529 6
15. 30916 Combretum quadrangulare Kurz K. Wangwasit, C. Lakoet 70529 10
16. 34671 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 3311
17. 36933 Combretum quadrangulare Kurz P. Srisanga, S. Watthana, W. Boontia 3149
18. 39154 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 4240
19. 39155 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 4241
20. 39175 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 4261
21. 40173 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5277
22. 39576 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 4665
23. 40076 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5181
24. 40099 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5205
25. 40107 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5213
26. 40182 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5370
27. 40187 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5375
28. 40257 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5516
29. 40617 Combretum quadrangulare Kurz P. Kimuninon 1
30. 41422 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 4109
31. 42858 Combretum quadrangulare Kurz C. Maknoi, M. Tanaros 3433
32. 46315 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 3311
33. 46620 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 3590
34. 46622 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 3592
35. 47899 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 7067
36. 52401 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 3304
37. 53269 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7737
38. 63986 Combretum quadrangulare Kurz S. Sawangsawat 115
39. 69033 Combretum quadrangulare Kurz Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 655
40. 77948 Combretum quadrangulare Kurz C. Maknoi 5144
41. 78009 Combretum quadrangulare Kurz C. Maknoi 5206
42. 78101 Combretum quadrangulare Kurz W. Pongamornkul 4446
43. 84464 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3317
44. 84541 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3393
45. 88574 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 425
46. 88597 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 448
47. 88623 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 474
48. 92024 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3589
49. 93181 Combretum quadrangulare Kurz N. Turreira-Garcia 363
50. 93310 Combretum quadrangulare Kurz N. Turreira-Garcia 589
51. 93683 Combretum quadrangulare Kurz Rukarcha 94
52. 93693 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3612
53. 93701 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3620
54. 95416 Combretum quadrangulare Kurz W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, P. Tatiya 5078
55. 108695 Combretum quadrangulare Kurz W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5299
56. 108706 Combretum quadrangulare Kurz Somporn Putiyanan 12109
57. 110471 Combretum quadrangulare Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5587
58. 114309 Combretum quadrangulare Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4652
59. 118684 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3990
60. 120785 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen 2767
61. 121822 Combretum quadrangulare Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1157
62. 124885 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen 3462
63. 125043 Combretum quadrangulare Kurz S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 665
64. 126781 Combretum quadrangulare Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4022
65. 126860 Combretum quadrangulare Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4101
66. 130827 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen 3876
67. 131877 Combretum quadrangulare Kurz W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 66
68. 132981 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen 3894
69. 133915 Combretum quadrangulare Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3435
70. 134730 Combretum quadrangulare Kurz T. Choopan et al. 2020 166
71. 134731 Combretum quadrangulare Kurz T. Choopan et al. 2020 167
72. 135116 Combretum quadrangulare Kurz T. Choopan 2018 420
73. 138759 Combretum quadrangulare Kurz Martin van de Bult 1937
74. 141735 Combretum quadrangulare Kurz W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3721
75. 143058 Combretum quadrangulare Kurz C. Maknoi et al. 6011

ปิด

QR code