ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134626
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aglaonema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Araceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3261
Collected date

วันที่เก็บ

2 Feb 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: evergreen forest. Herb. Fruit red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

465
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13864 Aglaonema sp. P. Srisanga 567
2. 14363 Aglaonema sp. P. Suksathan 1668
3. 17024 Aglaonema sp. P. Srisanga 1341
4. 19879 Aglaonema sp. S. Watthana 1182
5. 31196 Aglaonema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2871
6. 31842 Aglaonema sp. C. Maknoi 1565
7. 31857 Aglaonema sp. C. Maknoi 1587
8. 37135 Aglaonema sp. C. Maknoi 2017
9. 36164 Aglaonema sp. NULL
10. 38510 Aglaonema sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2282
11. 38904 Aglaonema sp. C. Maknoi 2574
12. 41222 Aglaonema sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5611
13. 48238 Aglaonema sp. M. Norsaengsri 1262
14. 53077 Aglaonema sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7650
15. 53742 Aglaonema sp. C. Maknoi 3023
16. 56845 Aglaonema sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2035
17. 66560 Aglaonema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3380
18. 66565 Aglaonema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3386
19. 71891 Aglaonema sp. J. Towaranonte s.n.
20. 76013 Aglaonema sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95377
21. 76604 Aglaonema sp. C. Maknoi 7173
22. 77787 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 2
23. 79041 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 237
24. 79220 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 415
25. 79226 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 421
26. 81142 Aglaonema sp. C. Maknoi 7323
27. 81355 Aglaonema sp. C. Maknoi 7537
28. 85405 Aglaonema sp. C. Maknoi 8053
29. 85580 Aglaonema sp. C. Maknoi 8279
30. 86059 Aglaonema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 63
31. 88324 Aglaonema sp. N. Muangyen 176
32. 88799 Aglaonema sp. C. Maknoi 8401
33. 89273 Aglaonema sp. C. Maknoi 8121
34. 89274 Aglaonema sp. C. Maknoi 8122
35. 89338 Aglaonema sp. W. Pongamornkul 5438
36. 89433 Aglaonema sp. W. Pongamornkul 5533
37. 94790 Aglaonema sp. Chusie, K. Srithi HBY 156
38. 100706 Aglaonema sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 309
39. 101786 Aglaonema sp. P. Panyadee, W. Pongamornkul 86
40. 109797 Aglaonema sp. TLBG 130
41. 110012 Aglaonema sp. TLBG 610
42. 113228 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3921
43. 115486 Aglaonema sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1378
44. 116676 Aglaonema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 299
45. 116964 Aglaonema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 157
46. 117065 Aglaonema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 258
47. 117310 Aglaonema sp. N. Muangyen 2577
48. 117837 Aglaonema sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 207
49. 120675 Aglaonema sp. N. Muangyen 2657
50. 124799 Aglaonema sp. N. Muangyen 3376
51. 126852 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4093
52. 126902 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4144
53. 128583 Aglaonema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2023
54. 128646 Aglaonema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2086
55. 129390 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4248
56. 129392 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4250
57. 129482 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4340
58. 129487 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4345
59. 129670 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4528
60. 129671 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4529
61. 129672 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4530
62. 134043 Aglaonema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3508
63. 134575 Aglaonema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3210
64. 139670 Aglaonema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3912
65. 141336 Aglaonema sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4151
66. 142724 Aglaonema sp. C. Maknoi et al. 5302
67. 142891 Aglaonema sp. C. Maknoi et al. 5938
68. 143037 Aglaonema sp. C. Maknoi et al. 5990

ปิด

QR code