ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 134635
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia papilionacea W.W.Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3270
Collected date

วันที่เก็บ

2 Feb 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: evergreen forest. Climber. Flower orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

465
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 377 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 377
2. 5252 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 5252
3. 5322 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 5322
4. 5437 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 5437
5. 8509 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 8509
6. 10096 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 10096
7. 10268 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Pongamornkul 39
8. 12821 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 12821
9. 19377 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. C. Glamwaewwong 8
10. 25977 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. P. Suksathan 3633
11. 29082 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. S. Suddee et al. 2667
12. 38978 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Pongamornkul 2323
13. 42718 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6182
14. 45686 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. D. Khrueasan MS 261
15. 46332 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. M. Norsaengsri 3326
16. 48123 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Boonprakop 132
17. 49917 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. M. Norsaengsri 6437
18. 51546 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. La-ongsri, N. Romkham 1219
19. 51547 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. La-ongsri, N. Romkham 1220
20. 51553 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. La-ongsri, N. Romkham 1226
21. 51667 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. La-ongsri, N. Romkham 1340
22. 56717 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1907
23. 56954 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2039
24. 62803 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. M. Norsaengsri 10015
25. 64123 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2525
26. 64476 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Pongamornkul 3025
27. 65678 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. M. Norsaengsri 10167
28. 69677 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. V. Nguanchoo 452
29. 73023 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. M. Norsaengsri 10804
30. 77578 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. M. Norsaengsri 11507
31. 78250 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. V. Nguanchoo 482
32. 81036 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. C. Maknoi 7217
33. 81735 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. M. Norsaengsri 11770
34. 81940 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. M. Norsaengsri 11973
35. 86349 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. M. Wongnak 473
36. 86541 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Tanming 764
37. 88839 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. C. Maknoi 8440
38. 88863 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. C. Maknoi 8464
39. 89015 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. N. Muangyen 606
40. 89331 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Pongamornkul 5431
41. 89392 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Pongamornkul 5492
42. 96016 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. P. Phaosrichai 414
43. 96879 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. C. Glamwaewwong 60 395
44. 134562 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3197
45. 140820 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 81

ปิด

QR code