ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 135039
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lygodium flexuosum (L.) Sw.
Family name

ชื่อวงศ์

Lygodiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

ย่านลิเภา
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Choopan et al. 2021 25
Collected date

วันที่เก็บ

13 Feb 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3144 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Nanakorn et al. 3144
2. 4484 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Nanakorn et al. 4484
3. 4759 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Nanakorn et al. 4759
4. 10971 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Sucheera s.n.
5. 12015 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 302
6. 13871 Lygodium flexuosum (L.) Sw. P. Srisanga 574
7. 17517 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Boonchai 17
8. 17902 Lygodium flexuosum (L.) Sw. D. Burk, A. Rothe, A. Wiepning s.n.
9. 17908 Lygodium flexuosum (L.) Sw. D. Burk, A. Rothe, A. Wiepning s.n.
10. 22559 Lygodium flexuosum (L.) Sw. P. Srisanga 2398
11. 28281 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Y. Ochiai, S. Yokoyama 210804 7
12. 29682 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi 961
13. 30154 Lygodium flexuosum (L.) Sw. NULL
14. 32077 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Pranee Palee 1066
15. 32093 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Chongko 549
16. 33021 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Warintorn K. 07 5
17. 33298 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Jatupol K. 07 79
18. 33895 Lygodium flexuosum (L.) Sw. J.F. Maxwell 07 663
19. 34831 Lygodium flexuosum (L.) Sw. J.F. Maxwell 08 55
20. 35088 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 1892
21. 35953 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Jatupol K. 08 294
22. 36287 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 2234
23. 38974 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 2319
24. 40683 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Watthana, P. Srisanga 3083
25. 46160 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Romkham 248
26. 47287 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Chusie KY 136
27. 49094 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Watthana 3353
28. 51386 Lygodium flexuosum (L.) Sw. M. Norsaengsri, N. Tathana 7456
29. 52413 Lygodium flexuosum (L.) Sw. NULL
30. 62437 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Romklao Botanical Garden 2554 377
31. 65313 Lygodium flexuosum (L.) Sw. K. Srithi 81
32. 66353 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 3393
33. 71860 Lygodium flexuosum (L.) Sw. B. Pantarod 70
34. 73246 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Lakoet 404
35. 73664 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 4074
36. 78320 Lygodium flexuosum (L.) Sw. V. Nguanchoo 236
37. 81086 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi 7267
38. 81816 Lygodium flexuosum (L.) Sw. M. Norsaengsri 11850
39. 82338 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Watthana 4327
40. 82342 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Watthana 4331
41. 83200 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 4735
42. 83387 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Puthisawong, O. Suwanmala 70
43. 84250 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Watthana, P. Srisanga 3083
44. 84395 Lygodium flexuosum (L.) Sw. K. Kertsawang 3249
45. 86155 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 159
46. 91697 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. La-ongsri, Panyachan, P. Tatiya 3674
47. 91948 Lygodium flexuosum (L.) Sw. K. Kertsawang 3513
48. 92394 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. La-ongsri 3867
49. 92620 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 11
50. 92792 Lygodium flexuosum (L.) Sw. D. Argyriou 680
51. 92796 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Turreira-Garcia 673
52. 92952 Lygodium flexuosum (L.) Sw. D. Argyriou 11
53. 93113 Lygodium flexuosum (L.) Sw. D. Argyriou 176
54. 94576 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 1702
55. 95198 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 237
56. 96218 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4403
57. 98276 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 156
58. 98305 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 185
59. 98399 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 279
60. 100704 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 307
61. 101331 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Jittiporn Thasaniyakorn 155 157
62. 101767 Lygodium flexuosum (L.) Sw. P. Panyadee, W. Pongamornkul 55
63. 102402 Lygodium flexuosum (L.) Sw. V. Nguanchoo 639
64. 102547 Lygodium flexuosum (L.) Sw. V. Nguanchoo 804
65. 104309 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Kamonnate 875
66. 109608 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Jittiporn Tassaniyakorn 157
67. 109689 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Wannakorn Tongnuch 2
68. 109726 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 297
69. 110816 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 2029
70. 111626 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 149
71. 114897 Lygodium flexuosum (L.) Sw. T. Choopan et al. 2017 112
72. 117170 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 2437
73. 120751 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 2733
74. 120967 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 2949
75. 122884 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 354
76. 124931 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 3508
77. 125984 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9821
78. 126011 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9860
79. 126572 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9928
80. 127202 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1933
81. 130080 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 3756
82. 133844 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Rapeeporn Kantasrila MSD 56
83. 137351 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103875
84. 139150 Lygodium flexuosum (L.) Sw. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 465
85. 139163 Lygodium flexuosum (L.) Sw. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 478

ปิด

QR code