ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 135815
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persicaria chinensis (L.) H.Gross
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7783
Collected date

วันที่เก็บ

15 Sep 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 80 cm in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1440
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

102    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 156 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 156
2. 1903 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 1903
3. 1918 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 1918
4. 10158 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Thongson 91
5. 12886 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga 416
6. 19380 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Glamwaewwong 11
7. 22140 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga 2200
8. 34074 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 1999
9. 35021 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 1825
10. 35276 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8073
11. 39120 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Jatupol K. 08-469
12. 41005 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Kertsawang 921
13. 45038 Persicaria chinensis (L.) H.Gross M. Tanaros 440
14. 48757 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Shunsuke Tsugaru T-61763
15. 50923 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Watthana 3656
16. 51028 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2634
17. 51155 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2761
18. 51195 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2801
19. 62985 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Sawangsawat 118
20. 64546 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 3095
21. 66325 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 3365
22. 73420 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Lakoet 0578
23. 73681 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 04091
24. 73963 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Khwan 013
25. 78115 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4460
26. 78148 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4493
27. 78176 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 429
28. 78314 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 220
29. 78317 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 229
30. 80079 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097111
31. 80271 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-87
32. 80460 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-275
33. 80524 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-339
34. 80712 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4569
35. 88184 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5190
36. 88295 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5301
37. 88446 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 298
38. 88528 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 380
39. 89113 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 704
40. 89420 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5520
41. 89666 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5652
42. 90235 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-158
43. 90349 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-272
44. 92458 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3930
45. 92471 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3943
46. 93829 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020228
47. 94497 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 1624
48. 95973 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Phaosrichai 371
49. 98466 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-346
50. 98240 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-120
51. 98320 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-200
52. 98625 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-102
53. 98813 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-290
54. 98851 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-328
55. 98900 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-377
56. 102366 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 600
57. 102664 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 954
58. 102666 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 956
59. 103730 Persicaria chinensis (L.) H.Gross E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 344
60. 103789 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-17
61. 103902 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 699
62. 104241 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 805
63. 104295 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 861
64. 104472 Persicaria chinensis (L.) H.Gross T. Khambai 495
65. 105317 Persicaria chinensis (L.) H.Gross T. Khambai 223
66. 107374 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-140
67. 107426 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-193
68. 109714 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-284
69. 115303 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 838
70. 116149 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6801
71. 116191 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6843
72. 116242 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6894
73. 117245 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 2512
74. 117985 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-355
75. 120663 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 2646
76. 122586 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1546
77. 122676 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-146
78. 122832 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-302
79. 124775 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 3352
80. 124675 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 3252
81. 126635 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9997
82. 126271 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Khin Myo Htwe 032858
83. 126610 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9970
84. 127812 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 188
85. 129125 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2672
86. 129216 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Akharasit Bunsongthae 32
87. 133401 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 184
88. 133583 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 368
89. 133610 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 395
90. 133671 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 456
91. 135874 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7842
92. 135979 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7941
93. 136606 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3631
94. 137133 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103338
95. 137134 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kil gour, Camen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103424
96. 137693 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 1277
97. 138287 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 1563
98. 138636 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 269
99. 138663 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 538
100. 138716 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 591
101. 139281 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 638
102. 139759 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4001

ปิด

QR code