ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 135931
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7893
Collected date

วันที่เก็บ

1 Mar 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 8 m high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

200    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 460 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 460
2. 4223 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 4223
3. 5999 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 5999
4. 6104 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 6104
5. 7219 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7219
6. 7658 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7658
7. 8577 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8577
8. 8866 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8866
9. 10557 Dalbergia sp. S. Watthana 57
10. 10800 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 10800
11. 10925 Dalbergia sp. Sucheera 1
12. 14684 Dalbergia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 896
13. 18820 Dalbergia sp. W. Nanakorn 1126
14. 27518 Dalbergia sp. C. Maknoi 705
15. 28455 Dalbergia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-15B
16. 28882 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28882
17. 28884 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28884
18. 28886 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28886
19. 28896 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28896
20. 28944 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28944
21. 31472 Dalbergia sp. K. Kertsawang 733.1
22. 36606 Dalbergia sp. C. Maknoi 1926
23. 38170 Dalbergia sp. P. Wessumritt 53
24. 45326 Dalbergia sp. Jatupol K. 10-523
25. 45626 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS-349
26. 46554 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 3525
27. 47239 Dalbergia sp. Chusie KY155
28. 49863 Dalbergia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6383
29. 50746 Dalbergia sp. L. kamkom 02005
30. 53758 Dalbergia sp. C. Maknoi 3039
31. 57971 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9073
32. 58022 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9124
33. 60094 Dalbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2255
34. 62139 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS350
35. 62289 Dalbergia sp. Romklao Botanical Garden 0576/2555
36. 64585 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3134
37. 66316 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3356
38. 66767 Dalbergia sp. C. Maknoi 4261
39. 68851 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089681
40. 69230 Dalbergia sp. Zhou-Shishun 6886
41. 70459 Dalbergia sp. C. Maknoi 3326
42. 71367 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3807
43. 74998 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 10863
44. 79086 Dalbergia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-281
45. 85300 Dalbergia sp. C. Maknoi 7948
46. 85442 Dalbergia sp. C. Maknoi 8090
47. 87345 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-187
48. 87365 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-207
49. 86128 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-132
50. 86411 Dalbergia sp. M. Wongnak 389
51. 86843 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 137/58
52. 86913 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 206/58
53. 87058 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 351/58
54. 87526 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-368
55. 87537 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-379
56. 87551 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-391
57. 89045 Dalbergia sp. N. Muangyen 636
58. 89068 Dalbergia sp. N. Muangyen 659
59. 89089 Dalbergia sp. N. Muangyen 680
60. 90339 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-262
61. 90370 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-292
62. 90550 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-471
63. 90637 Dalbergia sp. N. Muangyen 900
64. 91246 Dalbergia sp. S. Sawangsawat 432
65. 91880 Dalbergia sp. N. Muangyen 1248
66. 94264 Dalbergia sp. N. Muangyen 1392
67. 94541 Dalbergia sp. N. Muangyen 1668
68. 94542 Dalbergia sp. N. Muangyen 1669
69. 95152 Dalbergia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-191
70. 95632 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 5993
71. 95795 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6079
72. 96392 Dalbergia sp. Mahasarakham University 75
73. 96533 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 049/60
74. 98328 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-208
75. 98505 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-385
76. 98715 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-192
77. 101152 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6173
78. 101182 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6203
79. 104910 Dalbergia sp. C. Maknoi 6066
80. 105483 Dalbergia sp. C. Maknoi 6826
81. 106324 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 779
82. 106468 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 923
83. 106807 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 527
84. 106809 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 529
85. 106870 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 581
86. 106910 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 621
87. 106994 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 706
88. 106998 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 710
89. 107027 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 739
90. 107078 Dalbergia sp. C. Maknoi 4843
91. 108357 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6565
92. 108368 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6576
93. 109808 Dalbergia sp. TLBG 167
94. 109892 Dalbergia sp. TLBG 454
95. 109899 Dalbergia sp. TLBG 472
96. 109966 Dalbergia sp. TLBG 563
97. 110060 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 933
98. 110081 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 954
99. 112067 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9063
100. 112069 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9061
101. 112080 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9049
102. 111689 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-212
103. 111985 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9151
104. 112024 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9111
105. 112025 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9109
106. 112060 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9071
107. 112105 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9022
108. 112106 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9021
109. 112166 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8811
110. 112178 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8830
111. 112194 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8850
112. 112198 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8854
113. 113341 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-42
114. 112476 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1253
115. 113135 Dalbergia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6740
116. 113227 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9048
117. 113280 Dalbergia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3973
118. 113378 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-79
119. 113963 Dalbergia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-213
120. 115228 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 763
121. 115463 Dalbergia sp. C. Maknoi 5381
122. 115798 Dalbergia sp. K. Wangwasit 180322-48
123. 116477 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-101
124. 116586 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-210
125. 116726 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-349
126. 116757 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-380
127. 118474 Dalbergia sp. K. Inthamma 373
128. 118911 Dalbergia sp. K. Inthamma 490
129. 119035 Dalbergia sp. K. Inthamma 623
130. 119037 Dalbergia sp. K. Inthamma 625
131. 120635 Dalbergia sp. N. Muangyen 2618
132. 120885 Dalbergia sp. N. Muangyen 2867
133. 121014 Dalbergia sp. N. Muangyen 2996
134. 121673 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1734
135. 122324 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9349
136. 122512 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9505
137. 121917 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1252
138. 122282 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9307
139. 122307 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9332
140. 122368 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9207
141. 122392 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9232
142. 122438 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9287
143. 122495 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9558
144. 123670 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-207
145. 124749 Dalbergia sp. N. Muangyen 3326
146. 124994 Dalbergia sp. N. Muangyen 3570
147. 125956 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9783
148. 125299 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7042
149. 125491 Dalbergia sp. N. Muangyen 3572
150. 125498 Dalbergia sp. N. Muangyen 3579
151. 125942 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9767
152. 125948 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9773
153. 125949 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9774
154. 125953 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9779
155. 126001 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9845
156. 126691 Dalbergia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10061
157. 126698 Dalbergia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10065
158. 127096 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1827
159. 127272 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1907
160. 128372 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2173
161. 128458 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2259
162. 128501 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2302
163. 128547 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1987
164. 128765 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2205
165. 130086 Dalbergia sp. N. Muangyen 3762
166. 130302 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2478
167. 130366 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2508
168. 130379 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2521
169. 130496 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2637
170. 130588 Dalbergia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 865
171. 130777 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2823
172. 130857 Dalbergia sp. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 2
173. 130927 Dalbergia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1200
174. 132277 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7369
175. 132333 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7459
176. 132486 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7328
177. 133544 Dalbergia sp. Natdanai Pan-in V 329
178. 134317 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2667
179. 135766 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7734
180. 136518 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3543
181. 135844 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7812
182. 135996 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7958
183. 136243 Dalbergia sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8691
184. 136379 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3404
185. 137454 Dalbergia sp. K. Kertsawang 2708
186. 137851 Dalbergia sp. K. Inthamma 1435
187. 137925 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2819
188. 138094 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2988
189. 138109 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3003
190. 138170 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3064
191. 138194 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3088
192. 138367 Dalbergia sp. K. Inthamma 1643
193. 138950 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3829
194. 139058 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 367
195. 139059 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 368
196. 139136 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 448
197. 139346 Dalbergia sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1920
198. 140465 Dalbergia sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101615
199. 140466 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe - 101684
200. 141117 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3130

ปิด

QR code