ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136296
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calamus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Arecaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 215
Collected date

วันที่เก็บ

9 May 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Stems clustered, spiny.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

105
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5008 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 5008
2. 7699 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 7699
3. 8131 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 8131
4. 14478 Calamus sp. T. Hawanonda 73
5. 17071 Calamus sp. P. Suksathan 2400
6. 17075 Calamus sp. P. Suksathan 2404
7. 18581 Calamus sp. P. Srisanga 1741
8. 18583 Calamus sp. P. Srisanga 1743
9. 19823 Calamus sp. S. Watthana et al. 1111
10. 20304 Calamus sp. M. Norsaengsri 1363
11. 20305 Calamus sp. M. Norsaengsri 1364
12. 20319 Calamus sp. M. Norsaengsri 1378
13. 20518 Calamus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1417
14. 20628 Calamus sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1527
15. 20629 Calamus sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1528
16. 23584 Calamus sp. R. Pongsattayapipat, P. Suksathan, C. Maknoi 31
17. 25547 Calamus sp. T. Tatiya s.n.
18. 30187 Calamus sp. NULL
19. 31444 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan, Katja Anker 704
20. 31446 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan, Katja Anker 706
21. 31447 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan, Katja Anker 707
22. 31451 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan, Katja Anker 711
23. 31452 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan, Katja Anker 712
24. 31453 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan, Katja Anker 713
25. 31456 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan, Katja Anker 716
26. 31460 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan, Katja Anker 720
27. 31466 Calamus sp. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat, Katija Anker 726
28. 31469 Calamus sp. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat, Katija Anker 729
29. 33281 Calamus sp. Jatupol K. 07 62
30. 34263 Calamus sp. W. Pongamornkul 1621
31. 35835 Calamus sp. C. Maknoi 1767
32. 36065 Calamus sp. Jatupol K. 08 406
33. 39640 Calamus sp. M. Norsaengsri 4728
34. 44937 Calamus sp. Jitipon Tasaneeyakon HN 1840
35. 44964 Calamus sp. Piyawan Winichainan HN 1183
36. 48126 Calamus sp. W. Boonprakop 135
37. 52198 Calamus sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1440
38. 52227 Calamus sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1469
39. 56846 Calamus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2036
40. 62134 Calamus sp. D. Khrueasan MS 453
41. 66878 Calamus sp. W. Pongamornkul 3460
42. 78223 Calamus sp. V. Nguanchoo 376
43. 80072 Calamus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97732
44. 80325 Calamus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 140
45. 94995 Calamus sp. Ploy Hutasing 25
46. 101325 Calamus sp. Jittiporn Thasaniyakorn 122 124
47. 106377 Calamus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 832
48. 106845 Calamus sp. P. Panyadee, W. Khattiyot 110
49. 109602 Calamus sp. Jittiporn Tassaniyakorn 122
50. 125694 Calamus sp. K. Punchay 497
51. 128137 Calamus sp. K. Inthamma 995
52. 140075 Calamus sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10117
53. 140085 Calamus sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10127
54. 141851 Calamus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3837

ปิด

QR code