ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 137289
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pilea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103862
Collected date

วันที่เก็บ

28 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Semi-evergreen forest on limestone. Lithophytic, 20-40 cm. Flowers green. Fruits brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

69    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2553 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 2553
2. 4199 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 4199
3. 6748 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 6748
4. 9605 Pilea sp. Serm s.n.
5. 15705 Pilea sp. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1015
6. 17953 Pilea sp. P. Srisanga 1506
7. 20401 Pilea sp. P. Thongson 146
8. 21144 Pilea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2018
9. 35733 Pilea sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8587
10. 38775 Pilea sp. C. Maknoi 2445
11. 38869 Pilea sp. C. Maknoi 2539
12. 45210 Pilea sp. D. Khrueasan MS32
13. 50764 Pilea sp. S. Watthana 3489
14. 50807 Pilea sp. S. Watthana 3536
15. 52924 Pilea sp. Yin-Jiantao 1388
16. 52873 Pilea sp. Yin-Jiantao 1758
17. 53402 Pilea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8079
18. 56510 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051403
19. 58837 Pilea sp. Zhou-Shishun 3428
20. 59203 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9740
21. 60368 Pilea sp. Zhou-Shishun 3418
22. 63080 Pilea sp. Li-Jianwu 776
23. 63085 Pilea sp. Li-Jianwu 769
24. 63172 Pilea sp. Li-Jianwu 647
25. 66347 Pilea sp. W. Pongamornkul 3387
26. 68946 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089504
27. 72218 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein & Law Shine 095081
28. 75147 Pilea sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2292
29. 76252 Pilea sp. C. Maknoi 7102
30. 76632 Pilea sp. C. Maknoi 7201
31. 78838 Pilea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-116
32. 79217 Pilea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-412
33. 84349 Pilea sp. W. Khattiyot 440
34. 85889 Pilea sp. M. Norsaengsri 12542
35. 86236 Pilea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-240
36. 86281 Pilea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-285
37. 86489 Pilea sp. W. Tanming 941
38. 87035 Pilea sp. C. Glamwaewwong 328/58
39. 89630 Pilea sp. C. Maknoi 6384
40. 91209 Pilea sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3647
41. 91918 Pilea sp. N. Muangyen 1286
42. 95185 Pilea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-224
43. 95206 Pilea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-245
44. 96050 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4234
45. 98695 Pilea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-172
46. 105750 Pilea sp. C. Maknoi 6943
47. 111169 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-117
48. 117842 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-212
49. 117978 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-348
50. 120586 Pilea sp. N. Muangyen 2352
51. 122758 Pilea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-228
52. 128425 Pilea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2226
53. 132770 Pilea sp. A. Nuammee 648
54. 137280 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103086
55. 137281 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103133
56. 137282 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103172
57. 137283 Pilea sp. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103281
58. 137284 Pilea sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103481
59. 137285 Pilea sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103550
60. 137286 Pilea sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103561
61. 137287 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103634
62. 137288 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103656
63. 137290 Pilea sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103895
64. 137291 Pilea sp. Carmen Puglisi, Kittiphong Kertsawang, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Phyu Phyu Hnin m-725
65. 138875 Pilea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3754
66. 138876 Pilea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3755
67. 138953 Pilea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3832
68. 138977 Pilea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3856
69. 138978 Pilea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3857

ปิด

QR code