ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 137227
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

Salicaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103745
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen gallery forest along dried ephemeral stream, near sunny roadside. Tree to 5 m tall. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 467 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Nanakorn et al. 467
2. 14524 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana 313
3. 20407 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. P. Thongson 152
4. 30506 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. J.F. Maxwell 09 48
5. 32306 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. J.F. Maxwell 06 491
6. 33133 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. Warintorn K. 07 117
7. 33378 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. Jatupol K. 07 159
8. 33992 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. J.F. Maxwell 08 28
9. 34342 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 1701
10. 34343 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 1702
11. 47116 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 3606
12. 47883 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 7051
13. 47908 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 7076
14. 51761 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri, N. Tathana 7815
15. 54699 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. P. Krachai 148
16. 54700 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. P. Grajay 147
17. 54701 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. ATRC Staff. 30
18. 57093 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri, N. Tathana 9371
19. 58049 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9151
20. 58488 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri, N. Tathana 9523
21. 62529 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. Romklao Botanical Garden 2555 469
22. 64372 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 2921
23. 65420 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2633
24. 67006 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3588
25. 69032 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 654
26. 70612 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. Khin Myo Htwe 232706
27. 71370 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3810
28. 71575 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1112
29. 71850 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. B. Pantarod 53
30. 72035 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3915
31. 74931 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 6577
32. 75049 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 11095
33. 76861 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Tanming 635
34. 83613 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. S. Bunma s.n.
35. 83614 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. S. Bunma s.n.
36. 84942 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana, W. La-ongsri 4030
37. 87299 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 141
38. 89843 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 816
39. 90187 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 110
40. 92319 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe, Kyaw Kine 29003
41. 92856 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. N. Turreira-Garcia 607
42. 92948 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. D. Argyriou 15
43. 93639 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. Rukarcha 49
44. 96041 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4225
45. 114978 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. T. Choopan et al. 2018 266
46. 115166 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 701
47. 115167 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 702
48. 117799 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 169
49. 123564 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 102
50. 125740 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. K. Punchay 665
51. 129529 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4387
52. 129684 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4542
53. 130697 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. S. Jantakun, K. Inthamma, B. Jantakun 8
54. 132240 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, P. Tatiya 3395
55. 132987 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 3900
56. 134990 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. T. Choopan et al. 2020 536
57. 134997 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. T. Choopan et al. 2020 543
58. 135027 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. T. Choopan et al. 2020 574
59. 138265 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. K. Inthamma 1541
60. 139567 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. T. Choopan et al. 2021 90
61. 139568 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. T. Choopan et al. 2021 102
62. 142479 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 8780

ปิด

QR code