ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 14661
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire
Family name

ชื่อวงศ์

Apocynaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 873
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jul 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open hill evergreen forest. Climber with white latex on limestone rock. Flower white with pink at throat.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1750
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 853 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 853
2. 869 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 869
3. 3294 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 3294
4. 3687 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 3687
5. 9573 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 9573
6. 11294 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 11294
7. 11462 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 186
8. 11686 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 234
9. 12298 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 353
10. 15619 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 475
11. 17508 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Boonchai 8
12. 20910 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Srisanga 1922
13. 28488 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Y. Ochiai, S. Yokoyama 240805 17
14. 30198 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-2 73
15. 32038 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Pranee Palee 982
16. 38515 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, P. Srisanga 2287
17. 40837 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6057
18. 41452 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri 5657
19. 45200 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire D. Khrueasan MS 48
20. 47990 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri 7158
21. 51082 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 2688
22. 52842 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Yin-Jiangtao 1741
23. 53285 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7753
24. 53416 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8095
25. 56720 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1910
26. 58394 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri, N. Tathana 9429
27. 59710 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire S. Klongngern 5
28. 63481 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri 6739
29. 63852 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9870
30. 65897 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Srithi 227
31. 68003 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Lakoet 384
32. 69015 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 637
33. 69559 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Zhou-Shishun 7064
34. 69715 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire V. Nguanchoo 271
35. 71150 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Suan Luang Rama IX Training student s.n.
36. 71297 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 3737
37. 71546 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1083
38. 71937 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Ratchuporn Spanuchat s.n.
39. 72763 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi 4998
40. 75086 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2534
41. 77708 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri 11627
42. 81180 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi 7362
43. 82332 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire S. Watthana 4321
44. 84348 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Khattiyot 439
45. 86029 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 33
46. 86903 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Glamwaewwong 58 196
47. 87251 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 94
48. 91758 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire N. Muangyen 1126
49. 91788 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire N. Muangyen 1156
50. 92014 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Kertsawang 3579
51. 92428 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3901
52. 92633 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 24
53. 93575 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5758
54. 95273 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4085
55. 98508 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 388
56. 98563 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 40
57. 98925 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 402
58. 100766 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 369
59. 101262 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire N. Muangyen AKN 5
60. 101667 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 6208
61. 102580 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire V. Nguanchoo 838
62. 106815 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 535
63. 106949 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 660
64. 110790 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire N. Muangyen 2003
65. 110063 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 936
66. 111092 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 40
67. 111330 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 278
68. 111536 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 59
69. 112469 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1246
70. 113393 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 94
71. 113839 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 89
72. 114873 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire T. Choopan et al. 2017 8
73. 115217 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 752
74. 115336 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 871
75. 115381 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 916
76. 115487 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1379
77. 116052 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Wangwasit 180912 43
78. 117566 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1658
79. 117807 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 177
80. 118785 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire N. Boonruang 135
81. 121920 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1255
82. 122619 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 90
83. 123189 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 183
84. 123102 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 96
85. 123738 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 275
86. 126984 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1715
87. 127171 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1902
88. 128110 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 969
89. 133023 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2987
90. 134183 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Martin van de Bult 1872
91. 134213 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3647
92. 134393 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2743
93. 135729 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 7697
94. 136656 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103741
95. 136657 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103653
96. 137573 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 1157
97. 137616 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 1200
98. 137628 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 1212
99. 138121 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3015
100. 138346 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 1622
101. 138409 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 1685
102. 139176 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 495
103. 140270 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100199
104. 140271 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100289
105. 141435 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma KI 708
106. 142612 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 8880
107. 143009 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi et al. 5962

ปิด

QR code