ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 139407
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sambucus javanica Reinw. ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

ADOXACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1986
Collected date

วันที่เก็บ

1 Jul 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Shrub. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 621 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 621
2. 3706 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 3706
3. 4052 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 4052
4. 9061 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Thongson 35
5. 9237 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Serm s.n.
6. 9585 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Serm s.n.
7. 10153 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Thongson 86
8. 16233 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Suksathan 2034
9. 23064 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 230
10. 24983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 958
11. 25322 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 1158
12. 28356 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-1(1)
13. 34279 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 1637
14. 35474 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8296
15. 37698 Sambucus javanica Reinw. ex Blume J.F. Maxwell 06-642
16. 38943 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi 2613
17. 40229 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 5418
18. 41228 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5617
19. 42795 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & S. Intamusik 6260
20. 47283 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Chusie KY13
21. 47951 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 7119
22. 48523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7274
23. 51760 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7814
24. 53247 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1481
25. 65806 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & S. Boonwong 10300
26. 66040 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Srithi 210
27. 66199 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3232
28. 66981 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3563
29. 70149 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Muangyen 0036
30. 71965 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Ratchuporn Spanuchat s.n.
31. 72038 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 03918
32. 73455 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Lakoet 0615
33. 73631 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 04041
34. 75424 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095069
35. 78215 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 350
36. 78329 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 256
37. 78334 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 266
38. 80523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-338
39. 83087 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4622
40. 83104 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4639
41. 84202 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4988
42. 85782 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul et al. 5121
43. 86118 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-122
44. 87006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 299/58
45. 87063 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 356/58
46. 88244 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 5250
47. 95060 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK066
48. 95145 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-184
49. 95175 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-214
50. 95234 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-273
51. 98554 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-031
52. 98627 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-104
53. 98832 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-309
54. 102606 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 868
55. 105983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 6459
56. 111394 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-342
57. 111395 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-343
58. 114029 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-279
59. 114659 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5007
60. 115580 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1472
61. 115596 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1488
62. 117772 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-142
63. 118000 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-370
64. 118707 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Boonruang 0056
65. 122160 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Tran Van On et al. s.n.
66. 123858 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-395
67. 124853 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Muangyen 3430
68. 125685 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Punchay 438
69. 126383 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung & Khin Win Maung 092356
70. 126384 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Ling Shein Mang 093210
71. 127276 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1911
72. 129203 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Akharasit Bunsongthae 13
73. 130539 Sambucus javanica Reinw. ex Blume S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 816
74. 132548 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 7486
75. 133862 Sambucus javanica Reinw. ex Blume R. Kantasrila MSD 85
76. 134390 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2740
77. 137303 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103165
78. 138397 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Inthamma 1673
79. 138408 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Inthamma 1684
80. 139048 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 357
81. 139108 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 419
82. 139116 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 427
83. 140791 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100326
84. 141006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul - 8171
85. 141030 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul - 8195

ปิด

QR code