ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 142640
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uraria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi et al. 5045
Collected date

วันที่เก็บ

20 Sep 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5274 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5274
2. 5394 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5394
3. 5587 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5587
4. 9633 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 9633
5. 9759 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 9759
6. 29788 Uraria sp. C. Maknoi 1109
7. 37947 Uraria sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2790
8. 47762 Uraria sp. S. Sawangsawat 217
9. 48761 Uraria sp. Shunsuke Tsugaru T 61898
10. 50603 Uraria sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 48
11. 53422 Uraria sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8102
12. 53921 Uraria sp. C. Maknoi 3203
13. 54109 Uraria sp. P. Chantaranothai et al. 552
14. 54124 Uraria sp. S. Mattapha 324
15. 55251 Uraria sp. P. Chantaranothai et al. 1041
16. 58523 Uraria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9558
17. 58642 Uraria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9677
18. 59523 Uraria sp. Romklao Botanical Garden 2553 129
19. 64408 Uraria sp. W. Pongamornkul 2957
20. 64448 Uraria sp. W. Pongamornkul 2997
21. 67596 Uraria sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 863
22. 67607 Uraria sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 874
23. 71263 Uraria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 972
24. 70550 Uraria sp. C. Maknoi 5879
25. 73253 Uraria sp. C. Lakoet 411
26. 73370 Uraria sp. C. Lakoet 528
27. 80281 Uraria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 97
28. 84758 Uraria sp. K. Kertsawang 2244
29. 87202 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 45
30. 87325 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 167
31. 87347 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 189
32. 87349 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 191
33. 87457 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 299
34. 93072 Uraria sp. D. Argyriou 126
35. 94864 Uraria sp. S. Bunma 69
36. 111967 Uraria sp. Henrik Balslev, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee, Kittiyut Punchai 9172
37. 114983 Uraria sp. T. Choopan et al. 2018 292
38. 122269 Uraria sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9294
39. 127765 Uraria sp. P. Panyadee 121
40. 131922 Uraria sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 111
41. 133125 Uraria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3089
42. 134292 Uraria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2642
43. 134325 Uraria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2675
44. 137519 Uraria sp. K. Inthamma 1103
45. 137567 Uraria sp. K. Inthamma 1151
46. 137606 Uraria sp. K. Inthamma 1190
47. 137778 Uraria sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1362
48. 137799 Uraria sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1383
49. 138178 Uraria sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3072
50. 138365 Uraria sp. K. Inthamma 1641
51. 138384 Uraria sp. K. Inthamma 1660
52. 138824 Uraria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3703
53. 138890 Uraria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3769
54. 139722 Uraria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3964
55. 140509 Uraria sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100343
56. 141093 Uraria sp. W. Pongamornkul 8258
57. 143002 Uraria sp. C. Maknoi et al. 5955

ปิด

QR code