ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16115
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygonum flaccidum Meissn.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1980
Collected date

วันที่เก็บ

20 Oct 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in wet place near stream, flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

950
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

8    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12556 Polygonum flaccidum Meissn. P. Srisanga 317
2. 13963 Polygonum flaccidum Meissn. P. Srisanga & S. Watthana 629
3. 14572 Polygonum flaccidum Meissn. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 784
4. 16111 Polygonum flaccidum Meissn. P. Suksathan 1976
5. 24253 Polygonum flaccidum Meissn. C. Glamwaewwong 752
6. 28365 Polygonum flaccidum Meissn. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-7(2)
7. 54847 Polygonum flaccidum Meissn. S. Bunwong 290
8. 105860 Polygonum flaccidum Meissn. Pimsiri PN096

ปิด

QR code