ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16375
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2050
Collected date

วันที่เก็บ

11 Nov 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Somran Suddee
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50 cm high in light shade forest, flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1832 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara W. Nanakorn et al. 1832
2. 1879 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara W. Nanakorn et al. 1879
3. 2496 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara W. Nanakorn et al. 2496
4. 2547 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara W. Nanakorn et al. 2547
5. 5365 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara W. Nanakorn et al. 5365
6. 5456 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara W. Nanakorn et al. 5456
7. 5725 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara W. Nanakorn et al. 5725
8. 7956 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara W. Nanakorn et al. 7956
9. 12250 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara P. Srisanga 275
10. 12507 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara W. Nanakorn et al. 12507
11. 18637 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara P. Srisanga 1797
12. 18650 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara P. Srisanga 1810
13. 21287 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara P. Srisanga 2138
14. 21779 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara S. Watthana and P. Suksathan 1571
15. 22419 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara C. Glamwaewwong 108
16. 30799 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara J.F. Maxwell 06-1029
17. 35265 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5058
18. 35419 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8237
19. 35526 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8350
20. 35683 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8529
21. 35868 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara C. Maknoi 1800
22. 36441 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3085
23. 53476 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara Yin-Jiantao 1295
24. 92467 Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Hara W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3939

ปิด

QR code