ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16393
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capillipedium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2068
Collected date

วันที่เก็บ

12 Nov 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Common grasses by road side.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2080 Capillipedium sp. W. Nanakorn et al. 2080
2. 2104 Capillipedium sp. W. Nanakorn et al. 2104
3. 5782 Capillipedium sp. W. Nanakorn et al. 67
4. 6371 Capillipedium sp. W. Nanakorn et al. 6371
5. 5868 Capillipedium sp. W. Nanakorn et al. 5868
6. 6630 Capillipedium sp. W. Nanakorn et al. 6630
7. 7678 Capillipedium sp. W. Nanakorn et al. 7678
8. 16092 Capillipedium sp. P. Suksathan 1957
9. 21463 Capillipedium sp. M. Norsaengsri 1708
10. 20995 Capillipedium sp. M. Norsaengsri 1568
11. 22011 Capillipedium sp. M. Norsaengsri 1766
12. 22014 Capillipedium sp. M. Norsaengsri 1769
13. 37953 Capillipedium sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2799
14. 42794 Capillipedium sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6259
15. 51351 Capillipedium sp. M. Norsaengsri 2799
16. 53666 Capillipedium sp. M. Norsaengsri 631
17. 56814 Capillipedium sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2004
18. 58281 Capillipedium sp. M. Norsaengsri 8826
19. 62827 Capillipedium sp. M. Norsaengsri 10039
20. 67411 Capillipedium sp. M. Norsaengsri 2213
21. 86506 Capillipedium sp. W. Tanming 958
22. 87205 Capillipedium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 48

ปิด

QR code