ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 16855
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Agapetes megacarpa W.W. Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

ERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2264
Collected date

วันที่เก็บ

22 Jan 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

S. Watthana
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Lithophytic shrub in opened limestone area.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13664 Agapetes megacarpa W.W. Sm. P. Suksathan 1434
2. 13691 Agapetes megacarpa W.W. Sm. P. Suksathan 1462
3. 13694 Agapetes megacarpa W.W. Sm. P. Suksathan 1465
4. 14446 Agapetes megacarpa W.W. Sm. P. Srisanga 739
5. 14828 Agapetes megacarpa W.W. Sm. S. Watthana 389
6. 16852 Agapetes megacarpa W.W. Sm. P. Suksathan 2261
7. 18028 Agapetes megacarpa W.W. Sm. P. Srisanga 1581
8. 18347 Agapetes megacarpa W.W. Sm. S. Watthana et al. 858
9. 18705 Agapetes megacarpa W.W. Sm. P. Srisanga 1863
10. 21548 Agapetes megacarpa W.W. Sm. S. Watthana 1443
11. 22173 Agapetes megacarpa W.W. Sm. P. Srisanga 2233
12. 25965 Agapetes megacarpa W.W. Sm. P. Suksathan 3621
13. 28122 Agapetes megacarpa W.W. Sm. S. Watthana 2112
14. 42137 Agapetes megacarpa W.W. Sm. Zhou Shi-shun 3592
15. 40505 Agapetes megacarpa W.W. Sm. J.F. Maxwell 09-29
16. 48314 Agapetes megacarpa W.W. Sm. M. Norsaengsri 6559
17. 50200 Agapetes megacarpa W.W. Sm. J.F. Maxwell 10-55
18. 51515 Agapetes megacarpa W.W. Sm. W. La-ongsri & N. Romkham 1188
19. 55342 Agapetes megacarpa W.W. Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 8299
20. 56327 Agapetes megacarpa W.W. Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 8964
21. 56987 Agapetes megacarpa W.W. Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 9266
22. 86078 Agapetes megacarpa W.W. Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-082
23. 112434 Agapetes megacarpa W.W. Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1211

ปิด

QR code