ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 17461
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stipa bromoides (L.) Dorfl.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Th. Raus, M. Palm & Ch. Schiers 21428
Collected date

วันที่เก็บ

30 Jul 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

grassy clearings in Quercus frainetto forest, on siliceous substrate.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

250
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

No author specimen/ไม่มีข้อมูลซ้ำ

ปิด

QR code