ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 19169
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumbago zeylanica L.
Family name

ชื่อวงศ์

Plumbaginaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Saemyarm 116
Collected date

วันที่เก็บ

7 Dec 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2369 Plumbago zeylanica L. W. Nanakorn et al. 2369
2. 5499 Plumbago zeylanica L. W. Nanakorn et al. 5499
3. 12932 Plumbago zeylanica L. Serm, Thon 39
4. 19012 Plumbago zeylanica L. W. Nanakorn et al. 19012
5. 19564 Plumbago zeylanica L. W. Pongamornkul 610
6. 30949 Plumbago zeylanica L. K. Kertsawang 655
7. 33094 Plumbago zeylanica L. Warintorn K. 07 78
8. 33250 Plumbago zeylanica L. Jatupol K. 07 31
9. 52963 Plumbago zeylanica L. C. Maknoi 3962
10. 55106 Plumbago zeylanica L. P. Chantaranothai et al. s.n.
11. 55109 Plumbago zeylanica L. P. Chantaranothai et al. 2003 58
12. 61697 Plumbago zeylanica L. Ling Shein Mang 87039
13. 65254 Plumbago zeylanica L. K. Srithi 59
14. 68330 Plumbago zeylanica L. C. Maknoi 4433
15. 70165 Plumbago zeylanica L. N. Muangyen 52
16. 73400 Plumbago zeylanica L. C. Lakoet 558
17. 73630 Plumbago zeylanica L. W. Pongamornkul 4040
18. 78283 Plumbago zeylanica L. V. Nguanchoo 555
19. 78315 Plumbago zeylanica L. V. Nguanchoo 225
20. 80419 Plumbago zeylanica L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 234
21. 88019 Plumbago zeylanica L. Ubonwan Upho UBON 1391
22. 90105 Plumbago zeylanica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 28
23. 90398 Plumbago zeylanica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 320
24. 90310 Plumbago zeylanica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 233
25. 93825 Plumbago zeylanica L. Khin Myo Htwe 24221
26. 98176 Plumbago zeylanica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 56
27. 98368 Plumbago zeylanica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 248
28. 102604 Plumbago zeylanica L. V. Nguanchoo 866
29. 105074 Plumbago zeylanica L. C. Maknoi 6263
30. 107544 Plumbago zeylanica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 329
31. 109830 Plumbago zeylanica L. TLBG 206
32. 109985 Plumbago zeylanica L. TLBG 583
33. 116451 Plumbago zeylanica L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 75
34. 116218 Plumbago zeylanica L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6870
35. 117084 Plumbago zeylanica L. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 277
36. 125041 Plumbago zeylanica L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 663
37. 129275 Plumbago zeylanica L. Akharasit Bunsongthae 114
38. 133855 Plumbago zeylanica L. Rapeeporn Kantasrila MSD 75
39. 139626 Plumbago zeylanica L. T. Choopan 2022 57
40. 139840 Plumbago zeylanica L. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4081

ปิด

QR code