ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 19553
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paederia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 599
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jan 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in semi-evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

102    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1549 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 1549
2. 3785 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 3785
3. 4834 Paederia sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 6
4. 4845 Paederia sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 16
5. 5161 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5161
6. 5594 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5594
7. 5640 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5640
8. 7606 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 7606
9. 8390 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 8390
10. 11563 Paederia sp. P. Suksathan 1173
11. 12300 Paederia sp. W. Pongamornkul 355
12. 12510 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 12510
13. 16057 Paederia sp. P. Suksathan 1921
14. 16746 Paederia sp. S. Sasrirat 195
15. 19147 Paederia sp. W. Saemyarm 090
16. 28322 Paederia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-32
17. 29093 Paederia sp. S. Suddee et al. 2681
18. 30296 Paederia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1251
19. 33212 Paederia sp. Warintorn K. 08-196
20. 34194 Paederia sp. W. Pongamornkul 2119
21. 35236 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8027
22. 35537 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8263
23. 35680 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8526
24. 36031 Paederia sp. Jatupol K. 08-372
25. 36292 Paederia sp. W. Pongamornkul 2239
26. 38632 Paederia sp. W. Pongamornkul 2482
27. 39093 Paederia sp. Jatupol K. 08-442
28. 39684 Paederia sp. M. Norsaengsri 4791
29. 42202 Paederia sp. Wang Hong 8352
30. 43065 Paederia sp. Zhou Shi-shun 3311
31. 46515 Paederia sp. W. Pongamornkul 2590
32. 46845 Paederia sp. M. Tanaros 317
33. 46929 Paederia sp. M. Tanaros 403
34. 48199 Paederia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 003
35. 53055 Paederia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7628
36. 53757 Paederia sp. C. Maknoi 3038
37. 53959 Paederia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8098
38. 55417 Paederia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8405
39. 57643 Paederia sp. C. Maknoi 4059
40. 57660 Paederia sp. C. Maknoi 4077
41. 57933 Paederia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9035
42. 58084 Paederia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9836
43. 58378 Paederia sp. K. Chanta 26
44. 59569 Paederia sp. Romklao Botanical Garden 0175/2554
45. 61363 Paederia sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086780
46. 61557 Paederia sp. Ling Shein Man 087054
47. 61708 Paederia sp. Ling Shein Man 087603
48. 62908 Paederia sp. C. Lakoet 245
49. 63925 Paederia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9944
50. 65699 Paederia sp. M. Norsaengsri 10189
51. 65707 Paederia sp. M. Norsaengsri 10199
52. 65726 Paederia sp. M. Norsaengsri 10218
53. 65913 Paederia sp. K. Srithi 686
54. 66259 Paederia sp. W. Pongamornkul 3297
55. 67067 Paederia sp. W. Pongamornkul 3649
56. 67155 Paederia sp. Jatupol K. & C. Maknoi 558
57. 67444 Paederia sp. M. Norsaengsri et al. 003
58. 67873 Paederia sp. M. Norsaengsri 10553
59. 70374 Paederia sp. C. Maknoi 3241
60. 72121 Paederia sp. W. Pongamornkul 04001
61. 72168 Paederia sp. W. Thammarong 315
62. 73003 Paederia sp. M. Norsaengsri 10784
63. 72924 Paederia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 10705
64. 73365 Paederia sp. C. Lakoet 0523
65. 73827 Paederia sp. P. Phaosrichai 69
66. 75273 Paederia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2475
67. 80209 Paederia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-25
68. 80449 Paederia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-264
69. 81191 Paederia sp. C. Maknoi 7373
70. 81144 Paederia sp. C. Maknoi 7325
71. 85751 Paederia sp. W. Pongamornkul et al. 5091
72. 88427 Paederia sp. N. Muangyen 279
73. 95002 Paederia sp. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK163
74. 96023 Paederia sp. P. Phaosrichai 421
75. 96865 Paederia sp. C. Glamwaewwong 381/60
76. 97149 Paederia sp. P. Phaosrichai 533
77. 98234 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-114
78. 102602 Paederia sp. V. Nguanchoo 864
79. 102689 Paederia sp. V. Nguanchoo 981
80. 105009 Paederia sp. C. Maknoi 6198
81. 105228 Paederia sp. C. Maknoi 6464
82. 105321 Paederia sp. T. Khambai 227
83. 105876 Paederia sp. Pimsiri PN116
84. 106288 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 743
85. 106836 Paederia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 556
86. 106929 Paederia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 640
87. 108486 Paederia sp. T. Choopan et al. 2018-83
88. 109804 Paederia sp. TLBG 158.1
89. 111234 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-182
90. 111342 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-290
91. 113013 Paederia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6618
92. 113137 Paederia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6742
93. 116180 Paederia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6832
94. 116447 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-071
95. 116588 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-212
96. 116638 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-261
97. 116711 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-334
98. 118359 Paederia sp. K. Inthamma 247
99. 118608 Paederia sp. K. Kertsawang 3914
100. 120623 Paederia sp. N. Muangyen 2606
101. 121125 Paederia sp. N. Muangyen 3107
102. 121028 Paederia sp. N. Muangyen 3010

ปิด

QR code