ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 21046
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Castanopsis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 1619
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jul 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 20 m high. Oak-Pine forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

147    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8107 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 8107
2. 14579 Castanopsis sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 791
3. 14000 Castanopsis sp. P. Srisanga & S. Watthana 666
4. 14650 Castanopsis sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 862
5. 15273 Castanopsis sp. P. Srisanga 988
6. 19030 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 19030
7. 21000 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1573
8. 21030 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1603
9. 21040 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1613
10. 21313 Castanopsis sp. P. Srisanga 2164
11. 25063 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 913
12. 27310 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 27310
13. 28949 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 28949
14. 31148 Castanopsis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2823
15. 35552 Castanopsis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8380
16. 40403 Castanopsis sp. C. Maknoi 2774
17. 35621 Castanopsis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8457
18. 43390 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS542
19. 43394 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS581
20. 43398 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS-19
21. 45030 Castanopsis sp. M. Tanaros 432
22. 45074 Castanopsis sp. M. Tanaros 476
23. 45317 Castanopsis sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3454
24. 46112 Castanopsis sp. C. Maknoi 3807
25. 46575 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 3546
26. 49186 Castanopsis sp. Hiroshige Koyama T-61121
27. 49227 Castanopsis sp. Shunsuke Tsugaru T-61854
28. 50456 Castanopsis sp. Li-Jianwu Cx00009
29. 50479 Castanopsis sp. Li-Jianwu Cx00039
30. 53163 Castanopsis sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1453
31. 54719 Castanopsis sp. S. Mattapha Sawai 372
32. 55391 Castanopsis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8348
33. 56642 Castanopsis sp. Puangpen et al. N625
34. 61684 Castanopsis sp. Ling Shein Man 087021
35. 63302 Castanopsis sp. Li-Jianwu 937
36. 63847 Castanopsis sp. P. Thongson 32
37. 64259 Castanopsis sp. Li-Jianwu 1074
38. 65601 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10089
39. 66952 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 3534
40. 67797 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10477
41. 68950 Castanopsis sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089508
42. 70369 Castanopsis sp. C. Maknoi 3236
43. 72877 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10994
44. 73014 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10795
45. 74848 Castanopsis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10829
46. 75015 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11060
47. 75016 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11061
48. 75032 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11077
49. 80351 Castanopsis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-166
50. 81402 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12197
51. 82018 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12051
52. 82021 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12054
53. 83803 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 189
54. 84119 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 4905
55. 84641 Castanopsis sp. K. Kertsawang 3422
56. 85684 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 5025
57. 86352 Castanopsis sp. M. Wongnak 476
58. 86369 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
59. 86370 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
60. 86371 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
61. 86373 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
62. 86375 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
63. 86376 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
64. 86450 Castanopsis sp. M. Wongnak 453
65. 86984 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 277/58
66. 87046 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 339/58
67. 87069 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 362/58
68. 89718 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 5704
69. 93418 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
70. 93421 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
71. 93422 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
72. 93423 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
73. 93425 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
74. 93427 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
75. 93428 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
76. 94429 Castanopsis sp. N. Muangyen 1556
77. 94494 Castanopsis sp. N. Muangyen 1621
78. 96024 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 422
79. 95942 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 340
80. 95982 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 380
81. 96823 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 339/60
82. 98502 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-382
83. 98644 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-121
84. 98777 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-254
85. 98787 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-264
86. 98793 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-270
87. 98806 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-283
88. 101268 Castanopsis sp. N. Muangyen AKN 014
89. 104573 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 6350
90. 105427 Castanopsis sp. T. Khambai 393
91. 105925 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 6401
92. 105943 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 6419
93. 107263 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-020
94. 107270 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-027
95. 107274 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-031
96. 110013 Castanopsis sp. TLBG 611
97. 111117 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-065
98. 111200 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-148
99. 111211 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-159
100. 111236 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-184
101. 111584 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-107
102. 111780 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-300
103. 112356 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1133
104. 113281 Castanopsis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3974
105. 113618 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-319
106. 113540 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-241
107. 113728 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-429
108. 113760 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-010
109. 113788 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-038
110. 115278 Castanopsis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 813
111. 115514 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1406
112. 116413 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-037
113. 116400 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-024
114. 116730 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-353
115. 116739 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-362
116. 117004 Castanopsis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-197
117. 117129 Castanopsis sp. N. Muangyen 2396
118. 117260 Castanopsis sp. N. Muangyen 2527
119. 117261 Castanopsis sp. N. Muangyen 2528
120. 118034 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-404
121. 118888 Castanopsis sp. K. Inthamma 466
122. 118984 Castanopsis sp. K. Inthamma 571
123. 120704 Castanopsis sp. N. Muangyen 2686
124. 120772 Castanopsis sp. N. Muangyen 2754
125. 121794 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1854
126. 122907 Castanopsis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-377
127. 123472 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-010
128. 123524 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-062
129. 123870 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-407
130. 123871 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-408
131. 123872 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-409
132. 123874 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-411
133. 125283 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 7026
134. 125399 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 7142
135. 127246 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1881
136. 128317 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2118
137. 130235 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2411
138. 130363 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2505
139. 130381 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2523
140. 131133 Castanopsis sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2324
141. 131521 Castanopsis sp. Chusie Trisonthi BD 98
142. 135109 Castanopsis sp. T. Choopan 2013-8
143. 135878 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 7846
144. 135955 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 7917
145. 136607 Castanopsis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3632
146. 136902 Castanopsis sp. Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103778
147. 138095 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2989

ปิด

QR code