ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 22582
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Achyranthes bidentata Blume
Family name

ชื่อวงศ์

AMARANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 22582
Collected date

วันที่เก็บ

15 Sep 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2390 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 2390
2. 4022 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 4022
3. 4516 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 4516
4. 4599 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 4599
5. 7604 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 7604
6. 9714 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 9714
7. 10287 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 10287
8. 10632 Achyranthes bidentata Blume P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 234
9. 12236 Achyranthes bidentata Blume Serm 144
10. 12251 Achyranthes bidentata Blume P. Srisanga 276
11. 13718 Achyranthes bidentata Blume P. Suksathan 1489
12. 13881 Achyranthes bidentata Blume M. Norsaengsri 584
13. 15722 Achyranthes bidentata Blume P. Suksathan & David J. Middleton 1824
14. 17366 Achyranthes bidentata Blume M. Norsaengsri 918
15. 23599 Achyranthes bidentata Blume P. Srisanga 2608
16. 25477 Achyranthes bidentata Blume M. Norsaengsri 295
17. 27538 Achyranthes bidentata Blume C. Maknoi 725
18. 35551 Achyranthes bidentata Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8379
19. 37328 Achyranthes bidentata Blume J.F. Maxwell 06-739
20. 40399 Achyranthes bidentata Blume C. Maknoi 2770
21. 42722 Achyranthes bidentata Blume M. Norsaengsri & S. Intamusik 6186
22. 42788 Achyranthes bidentata Blume M. Norsaengsri & S. Intamusik 6253
23. 50036 Achyranthes bidentata Blume M. Tagawa, T. Shimizu, M. Hutoh, H. Koyama & A. Nalamphoon T-9875
24. 50068 Achyranthes bidentata Blume K. Iwatsuki, N. Fukuoka & A. Chintayungkun T-9676
25. 50099 Achyranthes bidentata Blume T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11635
26. 50101 Achyranthes bidentata Blume T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11520
27. 50102 Achyranthes bidentata Blume T. Shimizu & M. Hutoh T-10236
28. 50107 Achyranthes bidentata Blume M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-338
29. 53167 Achyranthes bidentata Blume Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1480
30. 60268 Achyranthes bidentata Blume Wang Hong 8341
31. 60372 Achyranthes bidentata Blume Wang Hong 8337
32. 60424 Achyranthes bidentata Blume Wang Hong 8339
33. 61045 Achyranthes bidentata Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086747
34. 61111 Achyranthes bidentata Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086552
35. 61142 Achyranthes bidentata Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086575
36. 72981 Achyranthes bidentata Blume M. Norsaengsri 10762
37. 78202 Achyranthes bidentata Blume V. Nguanchoo 320
38. 78208 Achyranthes bidentata Blume V. Nguanchoo 330
39. 78361 Achyranthes bidentata Blume V. Nguanchoo 128
40. 80132 Achyranthes bidentata Blume Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097553
41. 80527 Achyranthes bidentata Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-342
42. 95855 Achyranthes bidentata Blume N. Muangyen 1811
43. 102566 Achyranthes bidentata Blume V. Nguanchoo 824
44. 108729 Achyranthes bidentata Blume C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05136
45. 117990 Achyranthes bidentata Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-360
46. 122743 Achyranthes bidentata Blume W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-213
47. 126646 Achyranthes bidentata Blume Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10009

ปิด

QR code