ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 22763
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phoebe sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Lauraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Mai nang (ไม้นาง)
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2495
Collected date

วันที่เก็บ

31 Mar 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

dry evergreen forest. Tree 6 m high. Flower creamy yellow. Wood uses for house construction. Boiled bark drinks for release food poisonous.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

88    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 436 Phoebe sp. W. Nanakorn et al. 436
2. 749 Phoebe sp. W. Nanakorn et al. 749
3. 815 Phoebe sp. W. Nanakorn et al. 815
4. 3946 Phoebe sp. W. Nanakorn et al. 3946
5. 5187 Phoebe sp. W. Nanakorn et al. 5187
6. 6751 Phoebe sp. W. Nanakorn et al. 6751
7. 8679 Phoebe sp. W. Nanakorn et al. 8679
8. 9338 Phoebe sp. W. Nanakorn et al. 9338
9. 9835 Phoebe sp. W. Nanakorn et al. 9835
10. 9865 Phoebe sp. S. Watthana, S. Siriphum 25
11. 10779 Phoebe sp. W. Nanakorn et al. 10779
12. 13050 Phoebe sp. S. Watthana, W. Pongamornkul 220
13. 13824 Phoebe sp. P. Srisanga 527
14. 14528 Phoebe sp. S. Watthana 317
15. 18618 Phoebe sp. P. Srisanga 1778
16. 19827 Phoebe sp. S. Watthana et al. 1116
17. 22749 Phoebe sp. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2481
18. 28292 Phoebe sp. NULL
19. 35786 Phoebe sp. C. Maknoi 1718
20. 36021 Phoebe sp. Jatupol K. 08 362
21. 36045 Phoebe sp. Jatupol K. 08 386
22. 36642 Phoebe sp. C. Maknoi 1962
23. 37115 Phoebe sp. C. Maknoi 1997
24. 38458 Phoebe sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2230
25. 38825 Phoebe sp. C. Maknoi 2495
26. 43248 Phoebe sp. Wang Hong 8324
27. 50564 Phoebe sp. S. Watthana 3479
28. 52751 Phoebe sp. C. Maknoi 2920
29. 52687 Phoebe sp. C. Maknoi 2856
30. 62096 Phoebe sp. D. Khrueasan MS 187
31. 64617 Phoebe sp. S. Watthana 3700
32. 66908 Phoebe sp. W. Pongamornkul 3490
33. 66999 Phoebe sp. W. Pongamornkul 3581
34. 67016 Phoebe sp. W. Pongamornkul 3598
35. 67173 Phoebe sp. Jatupol K., P. Srisanga 688
36. 67682 Phoebe sp. Jatupol K. 949
37. 68613 Phoebe sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2977
38. 71377 Phoebe sp. W. Pongamornkul 3817
39. 72821 Phoebe sp. M. Norsaengsri 10928
40. 72834 Phoebe sp. M. Norsaengsri 10947
41. 74748 Phoebe sp. W. Pongamornkul 4222
42. 74787 Phoebe sp. W. Pongamornkul 4261
43. 74994 Phoebe sp. C. Maknoi 6640
44. 76448 Phoebe sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94361
45. 76579 Phoebe sp. C. Maknoi 7148
46. 79131 Phoebe sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 326
47. 80812 Phoebe sp. K. Phoutthavong et al. 480
48. 82865 Phoebe sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2731
49. 82966 Phoebe sp. M. Norsaengsri 12350
50. 83723 Phoebe sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2749
51. 84020 Phoebe sp. W. Pongamornkul 4806
52. 84213 Phoebe sp. W. Pongamornkul 4999
53. 90341 Phoebe sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 264
54. 90426 Phoebe sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 348
55. 90841 Phoebe sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3450
56. 92563 Phoebe sp. W. Pongamornkul 5366
57. 93583 Phoebe sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5766
58. 95955 Phoebe sp. P. Phaosrichai 353
59. 106972 Phoebe sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 683
60. 113727 Phoebe sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 428
61. 113981 Phoebe sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 231
62. 116150 Phoebe sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6802
63. 116780 Phoebe sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 403
64. 116827 Phoebe sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 19
65. 117087 Phoebe sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 280
66. 117305 Phoebe sp. N. Muangyen 2572
67. 118295 Phoebe sp. K. Inthamma 183
68. 118485 Phoebe sp. K. Inthamma 384
69. 118893 Phoebe sp. K. Inthamma 471
70. 121058 Phoebe sp. N. Muangyen 3040
71. 122956 Phoebe sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 427
72. 125300 Phoebe sp. W. Pongamornkul 7043
73. 125386 Phoebe sp. W. Pongamornkul 7129
74. 131423 Phoebe sp. Chusie Trisonthi BD 8
75. 131429 Phoebe sp. Chusie Trisonthi BD 11
76. 131452 Phoebe sp. Chusie Trisonthi BD 37
77. 131505 Phoebe sp. Chusie Trisonthi BD 84 (2)
78. 132258 Phoebe sp. W. Pongamornkul 7350
79. 132353 Phoebe sp. W. Pongamornkul 7195
80. 132397 Phoebe sp. W. Pongamornkul 7239
81. 132518 Phoebe sp. W. Pongamornkul 7398
82. 132814 Phoebe sp. W. Pongamornkul 7582
83. 133753 Phoebe sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7649
84. 133776 Phoebe sp. W. Pongamornkul 7672
85. 135868 Phoebe sp. W. Pongamornkul 7836
86. 136393 Phoebe sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3418
87. 138718 Phoebe sp. Natdanai Pan-in 593
88. 142671 Phoebe sp. C. Maknoi et al. 5083

ปิด

QR code