ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 23588
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

เครือเขาแน้ (ลั้วะ)
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 2597
Collected date

วันที่เก็บ

9 Dec 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber by edge of the forest. Flower blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5034 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Nanakorn et al. 5034
2. 6095 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Nanakorn et al. 6095
3. 17001 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Srisanga 1318
4. 24102 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Glamwaewwong 681
5. 28417 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-5
6. 31230 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2905
7. 33327 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Jatupol K. 07-108
8. 36867 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Wessumritt 12
9. 38645 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Pongamornkul 2495
10. 41967 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Zhou Shi-shun 3690
11. 46323 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri 3319
12. 46324 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri 3319.1
13. 48107 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri 4783
14. 48637 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7388
15. 51457 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7527
16. 51578 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. La-ongsri & N. Romkham 1251
17. 51656 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. La-ongsri & N. Romkham 1329
18. 53047 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7619
19. 54910 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Chantaranothai et al. s.n.
20. 56104 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 8874
21. 65418 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2631
22. 65957 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. K. Srithi 527
23. 66158 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Phengklai et al. 9121
24. 66699 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi 4200
25. 68409 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi 4512
26. 70824 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 032
27. 74698 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Zhou-Shishun 8170
28. 77782 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Tanming 748
29. 80139 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097925
30. 86740 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Glamwaewwong 034/58
31. 89310 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Pongamornkul 5410
32. 89358 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Pongamornkul 5458
33. 89422 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Pongamornkul 5522
34. 90178 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-101
35. 90690 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. N. Muangyen 952
36. 91941 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. K. Kertsawang 3506
37. 92901 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. D. Argyriou 63
38. 96334 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Mahasarakham University 17
39. 98181 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-061
40. 98498 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-378
41. 106227 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 683
42. 107563 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-350
43. 115685 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. K. Wangwasit 180124-41
44. 115754 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. K. Wangwasit 180322-4
45. 116636 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-259
46. 117090 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-283
47. 122974 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-445
48. 133256 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1044

ปิด

QR code