ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 23950
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Harpullia cupanioides Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ngonkai dong
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 582
Collected date

วันที่เก็บ

6 May 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 10 m high. Flower white, fragrant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6750 Harpullia cupanioides Roxb. W. Nanakorn et al. 6750
2. 8574 Harpullia cupanioides Roxb. W. Nanakorn et al. 8574
3. 9589 Harpullia cupanioides Roxb. W. Nanakorn et al. 9589
4. 11576 Harpullia cupanioides Roxb. S. Watthana 149
5. 29870 Harpullia cupanioides Roxb. C. Maknoi 1463
6. 30851 Harpullia cupanioides Roxb. J.F. Maxwell 07-357
7. 31161 Harpullia cupanioides Roxb. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2836
8. 31189 Harpullia cupanioides Roxb. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2864
9. 37407 Harpullia cupanioides Roxb. J.F. Maxwell 06-213
10. 44000 Harpullia cupanioides Roxb. S. Gardner & P. Sidisunthon ST2694
11. 44440 Harpullia cupanioides Roxb. Zhou Shi-shun 4001
12. 52298 Harpullia cupanioides Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7863
13. 52829 Harpullia cupanioides Roxb. Yin-Jiantao 1715
14. 53636 Harpullia cupanioides Roxb. Yin-Jiantao 1608
15. 57061 Harpullia cupanioides Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 9340
16. 69259 Harpullia cupanioides Roxb. Zhou-Shishun 6926
17. 72680 Harpullia cupanioides Roxb. C. Maknoi 4915
18. 74781 Harpullia cupanioides Roxb. W. Pongamornkul 04255
19. 95313 Harpullia cupanioides Roxb. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4125
20. 96124 Harpullia cupanioides Roxb. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4308

ปิด

QR code