ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 24315
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Laegaard with M. Norsaengsri 21631
Collected date

วันที่เก็บ

27 Sep 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2165 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri 284
2. 2129 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri s.n.
3. 2147 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri 295
4. 2244 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri 301
5. 2269 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri s.n.
6. 2531 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri 291
7. 2695 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri 292
8. 2777 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri 293
9. 4652 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf W. Nanakorn et al. 4652
10. 7114 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf W. Nanakorn et al. 7114
11. 13275 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf Acocks, J.P.H. 15717
12. 16097 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf P. Suksathan 1962
13. 24420 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf S. Laegaard with M. Norsaengsri 21744
14. 23343 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf C. Glamwaewwong 321
15. 23344 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf C. Glamwaewwong 322
16. 24287 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf S. Laegaard with M. Norsaengsri 21603
17. 24300 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf S. Laegaard with M. Norsaengsri 21616
18. 24316 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf S. Laegaard with M. Norsaengsri 21632
19. 24339 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf S. Laegaard 21654
20. 41402 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri 4089
21. 41412 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri 4099
22. 42776 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri 282
23. 42777 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf M. Norsaengsri 290
24. 72164 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf B. Boonsuk & P. Phonsena 330
25. 72165 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf B. Boonsuk 133
26. 72394 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095144
27. 93337 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf Monocot Botany at KU 11
28. 93338 Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf Monocot Botany at KU 12

ปิด

QR code