ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 24735
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Urena lobata L.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 227
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Undershrub; stem, petiole, leaf, pedicel covered with hairy. Flower axillary, pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

99    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 161 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 161
2. 3588 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 3588
3. 7735 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 7735
4. 7887 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 7887
5. 19142 Urena lobata L. W. Saemyarm 085
6. 24248 Urena lobata L. C. Glamwaewwong 747
7. 31786 Urena lobata L. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1193
8. 33351 Urena lobata L. Jatupol K. 07-132
9. 35221 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8009
10. 35284 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8083
11. 35438 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8258
12. 35913 Urena lobata L. Jatupol K. 08-254
13. 38159 Urena lobata L. S. Sawangsawat 92
14. 42223 Urena lobata L. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 110
15. 42759 Urena lobata L. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6224
16. 45756 Urena lobata L. Suttilak Wittayamateewong s.n.
17. 45655 Urena lobata L. D. Khrueasan MS825
18. 46310 Urena lobata L. M. Norsaengsri 3307
19. 46706 Urena lobata L. M. Norsaengsri 2869
20. 51169 Urena lobata L. W. Pongamornkul 2775
21. 52466 Urena lobata L. Yin-Jiantao & Shi--Xuegiang 1186
22. 52994 Urena lobata L. C. Maknoi 3993
23. 54241 Urena lobata L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8261
24. 55149 Urena lobata L. P. Krachai 76
25. 59562 Urena lobata L. Romklao Botanical Garden 0168/2554
26. 60490 Urena lobata L. Ling Shein Man 087932
27. 61478 Urena lobata L. Ling Shein Man 087635
28. 61645 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086917
29. 61756 Urena lobata L. Ling Shein Man 087542
30. 62875 Urena lobata L. C. Lakoet 211
31. 65176 Urena lobata L. K. Srithi 234
32. 65613 Urena lobata L. M. Norsaengsri 10102
33. 68373 Urena lobata L. C. Maknoi 4476
34. 69595 Urena lobata L. Zhou-Shishun 7083
35. 69775 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Ling Shing Man & Maung Nu 082019
36. 71384 Urena lobata L. W. Pongamornkul 3824
37. 71446 Urena lobata L. W. Pongamornkul 3886
38. 73244 Urena lobata L. C. Lakoet 0402
39. 73629 Urena lobata L. W. Pongamornkul 04039
40. 75792 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094508
41. 78106 Urena lobata L. W. Pongamornkul 4451
42. 78158 Urena lobata L. W. Pongamornkul 4503
43. 78171 Urena lobata L. V. Nguanchoo 419
44. 78214 Urena lobata L. V. Nguanchoo 342
45. 78266 Urena lobata L. V. Nguanchoo 512
46. 83691 Urena lobata L. S. Bunma s.n.
47. 87154 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 5185.1
48. 87761 Urena lobata L. Saensouk et al. 147
49. 88262 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5268
50. 88425 Urena lobata L. N. Muangyen 277
51. 88661 Urena lobata L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 512
52. 88895 Urena lobata L. C. Maknoi 8496
53. 89350 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5450
54. 89473 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5573
55. 90088 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-11
56. 92405 Urena lobata L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3878
57. 93640 Urena lobata L. Rukarcha 50
58. 93730 Urena lobata L. K. Kertsawang 3649
59. 94137 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5837
60. 94231 Urena lobata L. N. Muangyen 1359
61. 94260 Urena lobata L. N. Muangyen 1388
62. 94315 Urena lobata L. N. Muangyen 1443
63. 94507 Urena lobata L. N. Muangyen 1634
64. 95966 Urena lobata L. P. Phaosrichai 364
65. 95817 Urena lobata L. N. Muangyen 1773
66. 96030 Urena lobata L. P. Phaosrichai 428
67. 96170 Urena lobata L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4355
68. 98161 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-041
69. 98414 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-294
70. 98646 Urena lobata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-123
71. 101282 Urena lobata L. N. Muangyen AKN 031
72. 101781 Urena lobata L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 077
73. 102391 Urena lobata L. V. Nguanchoo 627
74. 103893 Urena lobata L. S. Kamonnate 690
75. 105110 Urena lobata L. C. Maknoi 6300
76. 106366 Urena lobata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 821
77. 107593 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-381
78. 110102 Urena lobata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 975
79. 111402 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-350
80. 113151 Urena lobata L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6755
81. 113519 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-220
82. 116135 Urena lobata L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6787
83. 116574 Urena lobata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-198
84. 116721 Urena lobata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-344
85. 118062 Urena lobata L. N. Pan-in 022
86. 118452 Urena lobata L. K. Inthamma 351
87. 120712 Urena lobata L. N. Muangyen 2694
88. 120790 Urena lobata L. N. Muangyen 2772
89. 120888 Urena lobata L. N. Muangyen 2870
90. 120919 Urena lobata L. N. Muangyen 2901
91. 121912 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1247
92. 121844 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1179
93. 122098 Urena lobata L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1431
94. 122110 Urena lobata L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1443
95. 122587 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1547
96. 123233 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-227
97. 124834 Urena lobata L. N. Muangyen 3411
98. 125626 Urena lobata L. N. Muangyen 3706
99. 127803 Urena lobata L. Natdanai Pan-in 179

ปิด

QR code