ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 27764
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 345
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jul 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Anther with 4 appendages. Flowers yellow-orange with red spot on lip.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

265    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 14685 Globba sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 897
9. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
10. 18033 Globba sp. P. Srisanga 1586
11. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
12. 19426 Globba sp. P. Suksathan 2674
13. 19474 Globba sp. P. Suksathan 2722
14. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
15. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
16. 20937 Globba sp. P. Srisanga 1949
17. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
18. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
19. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
20. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
21. 25733 Globba sp. C. Maknoi 270
22. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
23. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
24. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
25. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
26. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
27. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
28. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
29. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
30. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
31. 29717 Globba sp. C. Maknoi 996
32. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
33. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
34. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
35. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
36. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
37. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
38. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
39. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
40. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
41. 32322 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2398
42. 32324 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2400
43. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2404
44. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
45. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
46. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
47. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
48. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
49. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
50. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
51. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
52. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
53. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
54. 38771 Globba sp. C. Maknoi 2442
55. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
56. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
57. 38839 Globba sp. C. Maknoi 2509
58. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
59. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
60. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
61. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
62. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
63. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
64. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
65. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
66. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
67. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
68. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
69. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
70. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
71. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
72. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
73. 50756 Globba sp. S. Watthana 3483
74. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
75. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
76. 53382 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8055
77. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8057
78. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8076
79. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
80. 53958 Globba sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8070
81. 54448 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6896
82. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6947
83. 54496 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7005
84. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7007
85. 54769 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1762
86. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1832
87. 57113 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 228
88. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9585
89. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9682
90. 58652 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9687
91. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9721
92. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0118/2553
93. 59526 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0132/2553
94. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
95. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
96. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
97. 62545 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0485/2555
98. 62714 Globba sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1138
99. 63856 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9874
100. 63923 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9942
101. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
102. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
103. 65073 Globba sp. K. Srithi 670
104. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
105. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
106. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
107. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
108. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 873
109. 67820 Globba sp. M. Norsaengsri 10500
110. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
111. 68164 Globba sp. C. Maknoi 4269
112. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3021
113. 69951 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 611
114. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
115. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
116. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
117. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
118. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
119. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
120. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
121. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
122. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
123. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
124. 69942 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 602
125. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
126. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
127. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
128. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
129. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
130. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
131. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
132. 70062 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2614
133. 70063 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2619
134. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
135. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
136. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
137. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
138. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
139. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
140. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
141. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1028
142. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
143. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
144. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
145. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
146. 73944 Globba sp. M. Norsaengsri 11474
147. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
148. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095131
149. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094679
150. 76261 Globba sp. C. Maknoi 7111
151. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094294
152. 76613 Globba sp. C. Maknoi 7182
153. 76635 Globba sp. C. Maknoi 7204
154. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
155. 78061 Globba sp. W. Pongamornkul 4406
156. 80657 Globba sp. W. Pongamornkul 4514
157. 84369 Globba sp. W. Khattiyot 460
158. 84380 Globba sp. W. Khattiyot 471
159. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
160. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
161. 83841 Globba sp. P. Phaosrichai 227
162. 84334 Globba sp. W. Khattiyot 425
163. 84828 Globba sp. S. Watthana 3906
164. 85133 Globba sp. P. Phaosrichai 242
165. 85136 Globba sp. P. Phaosrichai 245
166. 85162 Globba sp. P. Phaosrichai 271
167. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
168. 85856 Globba sp. M. Norsaengsri 12509
169. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-049
170. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-071
171. 86179 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-183
172. 86517 Globba sp. W. Tanming 969
173. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
174. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
175. 86660 Globba sp. W. Tanming 883
176. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
177. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 203/58
178. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 248/58
179. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
180. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
181. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-081
182. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-255
183. 87495 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-337
184. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5903
185. 92054 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 632
186. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
187. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
188. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
189. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
190. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
191. 92097 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 677
192. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
193. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
194. 92105 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 687
195. 92117 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 768
196. 92118 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 747
197. 93415 Globba sp. M. Wongnak 173
198. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB231
199. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5741
200. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 02
201. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 05
202. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
203. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
204. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 196/60
205. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 211/60
206. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 214/60
207. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 223/60
208. 97066 Globba sp. P. Phaosrichai 450
209. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
210. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
211. 100934 Globba sp. C. Maknoi 492
212. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-329
213. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
214. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
215. 104763 Globba sp. C. Maknoi 5639
216. 104157 Globba sp. S. Kamonnate 780
217. 104236 Globba sp. S. Kamonnate 800
218. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
219. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
220. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
221. 104861 Globba sp. C. Maknoi 5737
222. 104975 Globba sp. C. Maknoi 6133
223. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
224. 105573 Globba sp. C. Maknoi 7001
225. 105636 Globba sp. C. Maknoi 7064
226. 105648 Globba sp. C. Maknoi 7076
227. 105748 Globba sp. C. Maknoi 6941
228. 105924 Globba sp. W. Pongamornkul 6400
229. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 35
230. 107212 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 39
231. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 42
232. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 49
233. 107233 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 60
234. 107082 Globba sp. C. Maknoi 4847
235. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
236. 109817 Globba sp. TLBG 191
237. 110212 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1085
238. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 930
239. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1027
240. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-214
241. 110677 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1086
242. 110888 Globba sp. N. Muangyen 2104
243. 112778 Globba sp. N. Muangyen 2265
244. 112813 Globba sp. N. Muangyen 2300
245. 113261 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3954
246. 113845 Globba sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-095
247. 114572 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4921
248. 114577 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4926
249. 114739 Globba sp. Thitiporn Pingyot 264
250. 115468 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1360
251. 115491 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1383
252. 115497 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1389
253. 115498 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1390
254. 115603 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1495
255. 115841 Globba sp. K. Wangwasit 180426-2
256. 117161 Globba sp. N. Muangyen 2428
257. 117564 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1656
258. 117565 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1657
259. 117582 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1674
260. 117438 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1530
261. 117439 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1531
262. 117449 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1541
263. 117503 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1595
264. 117868 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-238
265. 117938 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-308

ปิด

QR code