ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 27776
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argostemma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 455
Collected date

วันที่เก็บ

6 Aug 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4013 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 4013
2. 4132 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 4132
3. 4613 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 4613
4. 6738 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 6738
5. 9550 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 9550
6. 13334 Argostemma sp. McDonald et al. 5776
7. 14460 Argostemma sp. S. Watthana 354
8. 16255 Argostemma sp. Puff 990912-2/1
9. 16256 Argostemma sp. Puff 990913-1/1
10. 17497 Argostemma sp. K. Larsen et al. 46735
11. 18037 Argostemma sp. P. Srisanga 1590
12. 18800 Argostemma sp. W. Nanakorn 724
13. 21115 Argostemma sp. C. Maknoi 182
14. 21233 Argostemma sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2107
15. 21234 Argostemma sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2108
16. 21385 Argostemma sp. S. Watthana 1392
17. 21502 Argostemma sp. P. Suksathan 2658
18. 24186 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 24186
19. 25760 Argostemma sp. C. Maknoi 297
20. 25776 Argostemma sp. C. Maknoi 313
21. 25904 Argostemma sp. P. Suksathan 3561
22. 27773 Argostemma sp. C. Maknoi 451
23. 27777 Argostemma sp. C. Maknoi 456
24. 28214 Argostemma sp. K. Kertsawang 625
25. 28544 Argostemma sp. S. Pumicong 425
26. 31617 Argostemma sp. W. Pongamornkul 1940
27. 31849 Argostemma sp. C. Maknoi 1576
28. 32406 Argostemma sp. S. Intamusik 136
29. 48868 Argostemma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38571
30. 49030 Argostemma sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama & Thawatchai Santisuk T-19416
31. 51053 Argostemma sp. W. Pongamornkul 2659
32. 55831 Argostemma sp. P. Chantaranothai et al. 1391
33. 62232 Argostemma sp. Romklao Botanical Garden 0519/2555
34. 62017 Argostemma sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087495
35. 62339 Argostemma sp. Romklao Botanical Garden 0626/2555
36. 67861 Argostemma sp. M. Norsaengsri 10541
37. 68014 Argostemma sp. C. Lakoet 0395
38. 71267 Argostemma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 976
39. 73864 Argostemma sp. P. Phaosrichai 106
40. 73879 Argostemma sp. P. Phaosrichai 121
41. 73911 Argostemma sp. M. Norsaengsri 11440
42. 75358 Argostemma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095067
43. 75694 Argostemma sp. W. Tanming 582
44. 76009 Argostemma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095372
45. 78041 Argostemma sp. W. Pongamornkul 4386
46. 85902 Argostemma sp. M. Norsaengsri 12555
47. 86074 Argostemma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-078
48. 92070 Argostemma sp. S. Saengvirotjanapat 649
49. 97142 Argostemma sp. P. Phaosrichai 526
50. 97168 Argostemma sp. P. Phaosrichai 552
51. 100933 Argostemma sp. C. Maknoi 491
52. 115994 Argostemma sp. K. Wangwasit 180911-14
53. 123731 Argostemma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-268
54. 128311 Argostemma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2112
55. 132914 Argostemma sp. S. Pumikong 2019 70
56. 132685 Argostemma sp. A. Nuammee 563
57. 132792 Argostemma sp. A. Nuammee 670
58. 134344 Argostemma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2694
59. 138785 Argostemma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3664
60. 140049 Argostemma sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10090

ปิด

QR code