ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 27834
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 950
Collected date

วันที่เก็บ

7 Aug 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Rhizome orange-yellow; leaves green w/o red patch; bracts greenish white with green tip, coma bracts white with pale green tip; corolla lobes white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

103    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 25279 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 1120
2. 25689 Curcuma sp. C. Maknoi 226
3. 25697 Curcuma sp. C. Maknoi 234
4. 25700 Curcuma sp. C. Maknoi 237
5. 25663 Curcuma sp. C. Maknoi 199
6. 25664 Curcuma sp. C. Maknoi 200
7. 25716 Curcuma sp. C. Maknoi 253
8. 25791 Curcuma sp. C. Maknoi & P. Sirirugsa 327
9. 27761 Curcuma sp. C. Maknoi 339
10. 27828 Curcuma sp. C. Maknoi 944
11. 27833 Curcuma sp. C. Maknoi 949
12. 29173 Curcuma sp. C. Maknoi 519
13. 29182 Curcuma sp. C. Maknoi 545
14. 30620 Curcuma sp. P. Suksathan 4240
15. 30732 Curcuma sp. S. Watthana 2425
16. 31167 Curcuma sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2842
17. 31501 Curcuma sp. C. Maknoi 1623
18. 31568 Curcuma sp. A. Keratikornkol 355
19. 31956 Curcuma sp. C. Maknoi 1118
20. 31957 Curcuma sp. C. Maknoi 1119
21. 32822 Curcuma sp. N. Muangyen 138
22. 32823 Curcuma sp. N. Muangyen 139
23. 37265 Curcuma sp. C. Maknoi 2379
24. 40206 Curcuma sp. M. Norsaengsri 5396
25. 40833 Curcuma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6053
26. 41357 Curcuma sp. M. Norsaengsri 4029
27. 45978 Curcuma sp. C. Maknoi 3890
28. 45941 Curcuma sp. C. Maknoi 3856
29. 48684 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
30. 48685 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
31. 48686 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
32. 48687 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
33. 56469 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051213
34. 58553 Curcuma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9588
35. 59498 Curcuma sp. Romklao Botanical Garden 0104/2553
36. 62523 Curcuma sp. Romklao Botanical Garden 0463/2555
37. 64591 Curcuma sp. W. Pongamornkul & Lisa (P.21) 3142
38. 64581 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3130
39. 67062 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3644
40. 66773 Curcuma sp. M. Norsaengsri 10371
41. 66820 Curcuma sp. M. Norsaengsri 10418
42. 68550 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2914
43. 68759 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089578
44. 69934 Curcuma sp. P. Suksathan 5045
45. 69965 Curcuma sp. S. Sangvirotjanapat 622
46. 70490 Curcuma sp. C. Maknoi 3357
47. 70508 Curcuma sp. C. Maknoi 3375
48. 71426 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3866
49. 71520 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1057
50. 71991 Curcuma sp. N. Muangyen 0083
51. 72742 Curcuma sp. C. Maknoi 4977
52. 74805 Curcuma sp. W. Pongamornkul 04279
53. 74807 Curcuma sp. W. Pongamornkul 04281
54. 75249 Curcuma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2426
55. 75704 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4289
56. 78316 Curcuma sp. V. Nguanchoo 228
57. 78354 Curcuma sp. V. Nguanchoo 114
58. 78372 Curcuma sp. V. Nguanchoo 151
59. 80870 Curcuma sp. K. Phoutthavong et al. 409
60. 81923 Curcuma sp. P. Phaosrichai 180
61. 83847 Curcuma sp. P. Phaosrichai 233
62. 84209 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4995
63. 84755 Curcuma sp. K. Kertsawang 2241
64. 84945 Curcuma sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4035
65. 85144 Curcuma sp. P. Phaosrichai 253
66. 85185 Curcuma sp. P. Phaosrichai 294
67. 89537 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB166
68. 89542 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB158
69. 89554 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB161
70. 89856 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB167
71. 90848 Curcuma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3457
72. 92765 Curcuma sp. N. Muangyen 1335
73. 93213 Curcuma sp. D. Argyriou 318
74. 93492 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB232
75. 93493 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB233
76. 93494 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB234
77. 93501 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB241
78. 95360 Curcuma sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4172
79. 96697 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 213/60
80. 96637 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 153/60
81. 96644 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 160/60
82. 96648 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 164/60
83. 96712 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 228/60
84. 97118 Curcuma sp. P. Phaosrichai 502
85. 97133 Curcuma sp. P. Phaosrichai 517
86. 100847 Curcuma sp. P. Phaosrichai 574
87. 102559 Curcuma sp. V. Nguanchoo 817
88. 105753 Curcuma sp. C. Maknoi 6946
89. 107100 Curcuma sp. C. Maknoi 4868
90. 107102 Curcuma sp. C. Maknoi 4870
91. 106848 Curcuma sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 113
92. 106851 Curcuma sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 116
93. 107178 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 5
94. 107181 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 8
95. 107192 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 19
96. 107214 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 41
97. 107218 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 45
98. 107219 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 46
99. 107221 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 48
100. 107223 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 50
101. 107241 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 68
102. 110054 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 927
103. 110074 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 947

ปิด

QR code