ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 28198
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mussaenda sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 613
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jul 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub about 2 m high. Inflorescences cymose; involucral bracts leaf-like, white. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Trat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

204    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3098 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3098
2. 1991 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 1991
3. 3419 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3419
4. 3490 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3490
5. 3537 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3537
6. 4541 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 4541
7. 5522 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 5522
8. 6023 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6023
9. 6143 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6143
10. 6165 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6165
11. 6333 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6333
12. 10646 Mussaenda sp. Serm 7
13. 7162 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7162
14. 7241 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7241
15. 7493 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7493
16. 8710 Mussaenda sp. W. Nanakorn 8710
17. 8801 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8801
18. 8874 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8874
19. 8934 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8934
20. 9171 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 9171
21. 9283 Mussaenda sp. W. Nanakorn 9283
22. 11084 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 102
23. 10161 Mussaenda sp. P. Thongson 94
24. 10875 Mussaenda sp. W. Nanakorn 10875
25. 11878 Mussaenda sp. S. Sasrirat 83
26. 14865 Mussaenda sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 406
27. 17494 Mussaenda sp. K. Larsen et al. 46712
28. 16248 Mussaenda sp. C. Puff 990910.1.4
29. 18007 Mussaenda sp. P. Srisanga 1560
30. 18084 Mussaenda sp. P. Srisanga 1637
31. 18346 Mussaenda sp. S. Watthana et al. 857
32. 19315 Mussaenda sp. S. Watthana & C. Maknoi 1065
33. 19505 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 672
34. 20450 Mussaenda sp. P. Thongson 195
35. 21322 Mussaenda sp. P. Srisanga 2173
36. 21333 Mussaenda sp. C. Maknoi 1321
37. 23764 Mussaenda sp. P. Srisanga 2685
38. 23891 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 23891
39. 25188 Mussaenda sp. K. Kertsawang 255
40. 25714 Mussaenda sp. C. Maknoi 251
41. 25980 Mussaenda sp. P. Suksathan 3636
42. 27505 Mussaenda sp. C. Maknoi 692
43. 27520 Mussaenda sp. C. Maknoi 707
44. 27685 Mussaenda sp. C. Maknoi 871
45. 28415 Mussaenda sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-3
46. 28458 Mussaenda sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-18
47. 29934 Mussaenda sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-12
48. 30322 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1277
49. 31120 Mussaenda sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2795
50. 35491 Mussaenda sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8314
51. 35625 Mussaenda sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8461
52. 35975 Mussaenda sp. Jatupol K. 08-316
53. 36874 Mussaenda sp. P. Wessumritt 22
54. 37858 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 3824
55. 38221 Mussaenda sp. P. Wessumritt 161
56. 38298 Mussaenda sp. P. Wessumritt 275
57. 41212 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5601
58. 42219 Mussaenda sp. Wang Hong 8355
59. 42625 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6108
60. 43097 Mussaenda sp. Wang Hong 8360
61. 43467 Mussaenda sp. D. Khrueasan MS772
62. 44497 Mussaenda sp. Zhou Shi-shun 3086
63. 47944 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 7112
64. 48173 Mussaenda sp. W. Boonprakop 0193
65. 48893 Mussaenda sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51825
66. 49819 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 6339
67. 49844 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 6364
68. 49958 Mussaenda sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6478
69. 50296 Mussaenda sp. H. Takahashi T-62904
70. 50929 Mussaenda sp. S. Watthana 3662
71. 52515 Mussaenda sp. Yin-Jiantao 1302
72. 52700 Mussaenda sp. C. Maknoi 2869
73. 52716 Mussaenda sp. C. Maknoi 2885
74. 54028 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8206
75. 56555 Mussaenda sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051453
76. 57538 Mussaenda sp. Pornthip Nuanplean 10
77. 58034 Mussaenda sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9136
78. 59235 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9772
79. 59613 Mussaenda sp. T. Khambai 24
80. 59792 Mussaenda sp. C. Pitaksantipap 26
81. 60699 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087863
82. 60216 Mussaenda sp. Zhou Shishun 3086
83. 60321 Mussaenda sp. Wang Hong 8360
84. 61828 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087004
85. 61903 Mussaenda sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087403
86. 61986 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087498
87. 63583 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6658
88. 63695 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 3641
89. 63842 Mussaenda sp. P. Thongson 27
90. 66410 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3195
91. 65815 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10309
92. 66311 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3350
93. 66994 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3576
94. 66997 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3579
95. 67887 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 10567
96. 68764 Mussaenda sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089586
97. 69257 Mussaenda sp. Zhou-Shishun 6924
98. 71409 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3849
99. 71439 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3879
100. 72012 Mussaenda sp. N. Muangyen 0104
101. 73066 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11234
102. 73162 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11332
103. 73197 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11368
104. 73604 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 04014
105. 73735 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 04145
106. 73815 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 56
107. 73823 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 65
108. 73829 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 71
109. 74871 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10853
110. 74965 Mussaenda sp. C. Maknoi 6611
111. 75269 Mussaenda sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2471
112. 75634 Mussaenda sp. W. Tanming 522
113. 76711 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11157
114. 78227 Mussaenda sp. V. Nguanchoo 391
115. 79133 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-328
116. 79066 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-261
117. 79077 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-272
118. 79240 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-435
119. 79986 Mussaenda sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097138
120. 80232 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-48
121. 80284 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-100
122. 80431 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-246
123. 80647 Mussaenda sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3149
124. 80724 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4581
125. 80745 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4602
126. 82713 Mussaenda sp. C. Maknoi 7614
127. 84044 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4830
128. 84180 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4966
129. 86087 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-091
130. 86088 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-092
131. 86335 Mussaenda sp. M. Wongnak 359
132. 86462 Mussaenda sp. M. Wongnak s.n.
133. 87089 Mussaenda sp. C. Glamwaewwong 383/58
134. 89042 Mussaenda sp. N. Muangyen 633
135. 89247 Mussaenda sp. C. Maknoi 4041
136. 89393 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5493
137. 90601 Mussaenda sp. N. Muangyen 864
138. 90220 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-143
139. 90254 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-177
140. 90322 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-245
141. 90477 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-399
142. 91273 Mussaenda sp. S. Sawangsawat 474
143. 92564 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5367
144. 92481 Mussaenda sp. L. Kamkom s.n.
145. 93395 Mussaenda sp. Alisa Narai 07
146. 94435 Mussaenda sp. N. Muangyen 1562
147. 94518 Mussaenda sp. N. Muangyen 1645
148. 95080 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-119
149. 95180 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-219
150. 95182 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-221
151. 95634 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5995
152. 95754 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6038
153. 95774 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6058
154. 96343 Mussaenda sp. Mahasarakham University 26
155. 96474 Mussaenda sp. Mahasarakham University 157
156. 97098 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 482
157. 97099 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 483
158. 97125 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 509
159. 96873 Mussaenda sp. C. Glamwaewwong 389/60
160. 97393 Mussaenda sp. QBG. Staff s.n.
161. 97529 Mussaenda sp. C. Maknoi 5510
162. 98350 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-230
163. 98296 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-176
164. 98278 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-158
165. 98496 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-376
166. 98655 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-132
167. 98662 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-139
168. 98901 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-378
169. 98798 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-275
170. 98810 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-287
171. 100743 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-346
172. 101126 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6147
173. 101127 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6148
174. 101306 Mussaenda sp. S. Wanchan 22
175. 101678 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6219
176. 104209 Mussaenda sp. S. Kamonnate 729
177. 104520 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6297
178. 104527 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6304
179. 104594 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6371
180. 104748 Mussaenda sp. C. Maknoi 5624
181. 105541 Mussaenda sp. C. Maknoi 6884
182. 105969 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6445
183. 106020 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6496
184. 106350 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 805
185. 106357 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 812
186. 106462 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 917
187. 108362 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6570
188. 109577 Mussaenda sp. S. Wanchan 22
189. 110094 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 967
190. 110721 Mussaenda sp. N. Muangyen 1928
191. 110772 Mussaenda sp. N. Muangyen 1985
192. 111157 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-105
193. 111218 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-166
194. 111241 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-189
195. 111514 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-037
196. 111587 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-110
197. 111722 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-242
198. 112817 Mussaenda sp. N. Muangyen 2304
199. 112988 Mussaenda sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-20
200. 113395 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-96
201. 113417 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-118
202. 113527 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-228
203. 113542 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-243
204. 113661 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-362

ปิด

QR code