ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 28986
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus emblica L.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 28986
Collected date

วันที่เก็บ

31 Oct 1993
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Carpological
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

99    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 41 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 041
2. 2576 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 2576
3. 4314 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 4314
4. 6028 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 6028
5. 6800 Phyllanthus emblica L. S. Watthana & P. Srisanga 033
6. 8974 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 8974
7. 8182 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 8182
8. 9375 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 9375
9. 10776 Phyllanthus emblica L. S. Thalamphai 5
10. 11797 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 292
11. 12011 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 298
12. 22718 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2450
13. 23558 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 70
14. 25844 Phyllanthus emblica L. Bot. KU 2006.41
15. 27430 Phyllanthus emblica L. P. Kumphet sn. 114
16. 29335 Phyllanthus emblica L. C. Glamwaewwong 1279
17. 30529 Phyllanthus emblica L. J.F. Maxwell 09-72
18. 31962 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 1124
19. 32090 Phyllanthus emblica L. S. Chongko 548
20. 33266 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 07-047
21. 34413 Phyllanthus emblica L. Warintorn K. 08-243
22. 34663 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3298
23. 34819 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3234
24. 35513 Phyllanthus emblica L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8337
25. 35973 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 09-314
26. 36269 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 2216
27. 36422 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3066
28. 39118 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 08-467
29. 42378 Phyllanthus emblica L. Wang Hong 3755
30. 43725 Phyllanthus emblica L. S. Gardner & P. Tippayasri ST1375
31. 44795 Phyllanthus emblica L. Piyawan Winichainan HN1115
32. 44841 Phyllanthus emblica L. Yaovanit Polpim HN1397
33. 46231 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3234
34. 46444 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 2519
35. 46680 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 2826
36. 53193 Phyllanthus emblica L. Yin-Jiantao 1395
37. 54630 Phyllanthus emblica L. P. Chantaranothai 30
38. 58146 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8679
39. 57634 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4051
40. 57638 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4055
41. 60886 Phyllanthus emblica L. Ling Shein Man 087248
42. 61963 Phyllanthus emblica L. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087337
43. 64540 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3089
44. 66203 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3236
45. 66949 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3531
46. 67367 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri & R. Insea 8190
47. 68280 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4384
48. 69748 Phyllanthus emblica L. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053503
49. 71347 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3787
50. 71846 Phyllanthus emblica L. B. Pantarod 83
51. 73670 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 04080
52. 75967 Phyllanthus emblica L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094307
53. 77695 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 11614
54. 79700 Phyllanthus emblica L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097970
55. 80347 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-162
56. 80694 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 4551
57. 81266 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 7448
58. 81840 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 11874
59. 83609 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
60. 83610 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
61. 83611 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
62. 84095 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 4881
63. 84800 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 2286
64. 85683 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5024
65. 87041 Phyllanthus emblica L. C. Glamwaewwong 334/58
66. 87597 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-437
67. 88207 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5213
68. 88453 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 305
69. 89073 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 664
70. 89635 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5621
71. 92311 Phyllanthus emblica L. Khin Myo Htwe 032763
72. 92653 Phyllanthus emblica L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-044
73. 92835 Phyllanthus emblica L. D. Argyriou 630
74. 93190 Phyllanthus emblica L. N. Turreira-Garcia 349
75. 93207 Phyllanthus emblica L. D. Argyriou 324
76. 93305 Phyllanthus emblica L. N. Turreira Garcia 583
77. 93585 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5768
78. 98303 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-183
79. 101755 Phyllanthus emblica L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 043
80. 102520 Phyllanthus emblica L. V. Nguanchoo 771
81. 104934 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 6091
82. 106030 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 6506
83. 106424 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 879
84. 107295 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-054
85. 111049 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 4618
86. 113858 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-108
87. 115705 Phyllanthus emblica L. K. Wangwasit 180321-1
88. 116870 Phyllanthus emblica L. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-062
89. 117511 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1603
90. 117591 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1683
91. 118338 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 226
92. 119045 Phyllanthus emblica L. K. Phromnoi 10
93. 120774 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 2756
94. 121394 Phyllanthus emblica L. N. Boonruang 0455
95. 126258 Phyllanthus emblica L. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021415
96. 126259 Phyllanthus emblica L. Khin Myo Htwe 024263
97. 128211 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 1081
98. 128064 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 900
99. 129356 Phyllanthus emblica L. Akharasit Bunsongthae 222

ปิด

QR code