ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 29893
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carex tricephala Boeck.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 807
Collected date

วันที่เก็บ

20 Apr 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

David A. Simpson
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bracts white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6498 Carex tricephala Boeck. W. Nanakorn et al. 6498
2. 27641 Carex tricephala Boeck. C. Maknoi 827
3. 38802 Carex tricephala Boeck. C. Maknoi 2472
4. 41752 Carex tricephala Boeck. J.F. Maxwell 09-233
5. 53902 Carex tricephala Boeck. C. Maknoi 3184
6. 58467 Carex tricephala Boeck. M. Norsaengsri & N. Tathana 9502
7. 62530 Carex tricephala Boeck. Romklao Botanical Garden 0470/2555
8. 63582 Carex tricephala Boeck. M. Norsaengsri & P. Thongson 6657
9. 63892 Carex tricephala Boeck. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9910
10. 66755 Carex tricephala Boeck. C. Maknoi 4249
11. 67658 Carex tricephala Boeck. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 925
12. 84857 Carex tricephala Boeck. S. Watthana & W. La-ongsri 3935
13. 84938 Carex tricephala Boeck. S. Watthana & W. La-ongsri 4022
14. 85017 Carex tricephala Boeck. S. Watthana 3880
15. 87198 Carex tricephala Boeck. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-041
16. 87319 Carex tricephala Boeck. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-161
17. 87452 Carex tricephala Boeck. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-294
18. 91798 Carex tricephala Boeck. N. Muangyen 1166
19. 96037 Carex tricephala Boeck. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4220
20. 104634 Carex tricephala Boeck. C. Maknoi 5778
21. 105633 Carex tricephala Boeck. C. Maknoi 7061
22. 115187 Carex tricephala Boeck. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 722
23. 115202 Carex tricephala Boeck. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 737
24. 116345 Carex tricephala Boeck. N. Boonruang 0024
25. 133138 Carex tricephala Boeck. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3102

ปิด

QR code