ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 30829
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 07-30
Collected date

วันที่เก็บ

9 Feb 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 988 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Nanakorn et al. 988
2. 6048 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Nanakorn et al. 6048
3. 6092 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Nanakorn et al. 6092
4. 8565 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Nanakorn et al. 8565
5. 8761 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Nanakorn et al. 8761
6. 8788 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Nanakorn et al. 8788
7. 29271 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. S. Watthana 2270
8. 31226 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2901
9. 38641 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Pongamornkul 2491
10. 46339 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri 3332
11. 47089 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi 3579
12. 48109 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri 4785
13. 49267 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1364
14. 51381 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri & N. Tathana 7451
15. 52243 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. La-ongsri & N. Romkham 1485
16. 55758 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri & N. Tathana 8558
17. 56065 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri & N. Tathana 8844
18. 56149 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri & N. Tathana 8919
19. 56332 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri & N. Tathana 8969
20. 57669 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi 4086
21. 57961 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9063
22. 60005 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2165
23. 61064 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086700
24. 61614 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. Ling Shein Man 087196
25. 61656 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086905
26. 61691 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. Ling Shein Man 087035
27. 62998 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. S. Sawangsawat 119
28. 64453 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Pongamornkul 3002
29. 64391 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Pongamornkul 2940
30. 64477 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Pongamornkul 3026
31. 65439 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2652
32. 68447 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi 4550
33. 70812 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 015
34. 72066 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Pongamornkul 03946
35. 72956 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri 10737
36. 74895 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi 6541
37. 79303 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. K. Sudjit, K. Inpia & O. Thianpom 20
38. 79694 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. P. Phaosrichai 172
39. 79735 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097170
40. 79765 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097871
41. 81229 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi 7411
42. 81777 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri 11811
43. 81891 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Norsaengsri 11925
44. 86416 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. M. Wongnak 395
45. 88883 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi 8484
46. 89445 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. Pongamornkul 5545
47. 90233 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-156
48. 90081 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-4
49. 90348 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-271
50. 95042 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. Chusie & Trithip Sukho MHR001
51. 95524 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. N. Muangyen 1721
52. 95562 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. N. Muangyen 1759
53. 96882 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Glamwaewwong 398/60
54. 98391 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-271
55. 106352 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 807
56. 106381 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 836
57. 107598 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-386
58. 121550 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. C. Maknoi 5351
59. 123917 Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5839

ปิด

QR code