ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 31286
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arundinella setosa Trin.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2961
Collected date

วันที่เก็บ

1 Feb 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Monthon Norsaengsri
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

52    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2087 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 2087
2. 2200 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 2200
3. 2256 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 777
4. 2644 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 2644
5. 2703 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 2703
6. 4375 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 4375
7. 4814 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 759
8. 5602 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 5602
9. 5604 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 5604
10. 7681 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 7681
11. 10048 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 10048
12. 10052 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 10052
13. 13798 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 746
14. 13773 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 721
15. 14168 Arundinella setosa Trin. H. Hemadhulin 50
16. 14170 Arundinella setosa Trin. H. Hemadhulin 52
17. 16236 Arundinella setosa Trin. P. Suksathan 2037
18. 16735 Arundinella setosa Trin. S. Sasrirat 184
19. 18203 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 974
20. 23424 Arundinella setosa Trin. C. Glamwaewwong 389
21. 23580 Arundinella setosa Trin. C. Glamwaewwong 478
22. 24304 Arundinella setosa Trin. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21620
23. 24327 Arundinella setosa Trin. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21643
24. 24281 Arundinella setosa Trin. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21597
25. 24355 Arundinella setosa Trin. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21670
26. 24395 Arundinella setosa Trin. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21712
27. 32394 Arundinella setosa Trin. J.F. Maxwell 06-970
28. 33940 Arundinella setosa Trin. J.F. Maxwell 07-713
29. 35378 Arundinella setosa Trin. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8191
30. 39253 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 4340
31. 39255 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 4342
32. 39550 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 4639
33. 39553 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 4642
34. 42727 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6191
35. 42826 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 5675
36. 46724 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 2910
37. 51268 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 2716
38. 64726 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. s.n.
39. 72391 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095149
40. 73353 Arundinella setosa Trin. C. Lakoet 0511
41. 73558 Arundinella setosa Trin. P. Traiperm & Layton 518
42. 73564 Arundinella setosa Trin. P. Traiperm & Layton 526
43. 80398 Arundinella setosa Trin. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-213
44. 82545 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090150
45. 82560 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090154
46. 82561 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090681
47. 82562 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090710
48. 82603 Arundinella setosa Trin. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097459
49. 82944 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 12328
50. 84308 Arundinella setosa Trin. W. Khattiyot 399
51. 103769 Arundinella setosa Trin. Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R. & Lanmisay, P. 12
52. 140685 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe - 101728

ปิด

QR code