ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31413
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyrrosia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYPODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 877
Collected date

วันที่เก็บ

1 Sep 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3143 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 3143
2. 4899 Pyrrosia sp. S. Watthana & M. Norsaengsri J-70
3. 13317 Pyrrosia sp. McDonald et al. 5775
4. 14831 Pyrrosia sp. P. Suksathan 1761.1
5. 14983 Pyrrosia sp. P. Suksathan 142
6. 14984 Pyrrosia sp. P. Suksathan 14
7. 15000 Pyrrosia sp. P. Suksathan 15
8. 15047 Pyrrosia sp. P. Suksathan 35
9. 15102 Pyrrosia sp. P. Suksathan 79
10. 15650 Pyrrosia sp. P. Suksathan 1733.1
11. 16866 Pyrrosia sp. P. Suksathan 2275
12. 18945 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 18945
13. 18946 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 18946
14. 18970 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 18970
15. 20421 Pyrrosia sp. P. Thongson 166
16. 20584 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1483
17. 21038 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 1611
18. 27171 Pyrrosia sp. P. Suksathan 3824
19. 27512 Pyrrosia sp. C. Maknoi 699
20. 27598 Pyrrosia sp. C. Maknoi 785
21. 29008 Pyrrosia sp. S. Suddee et al. 2573
22. 31007 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 713
23. 31596 Pyrrosia sp. A. Keratikornkol 385
24. 35089 Pyrrosia sp. W. Pongamornkul 2167
25. 38006 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3447
26. 38553 Pyrrosia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2325
27. 46047 Pyrrosia sp. C. Maknoi 3742
28. 46846 Pyrrosia sp. M. Tanaros 318
29. 48521 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7272
30. 48522 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7273
31. 51755 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7809
32. 53229 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7697
33. 56394 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9031
34. 62717 Pyrrosia sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1141
35. 62929 Pyrrosia sp. C. Lakoet 266
36. 67446 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri et al. 006
37. 71108 Pyrrosia sp. S. Watthana 3826
38. 73098 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11266
39. 73118 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11286
40. 73192 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11363
41. 73204 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11376
42. 73918 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11448
43. 76327 Pyrrosia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094335
44. 77821 Pyrrosia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-36
45. 78044 Pyrrosia sp. W. Pongamornkul 4389
46. 80064 Pyrrosia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097887
47. 80470 Pyrrosia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-285
48. 85559 Pyrrosia sp. C. Maknoi 8258
49. 84912 Pyrrosia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3993
50. 85897 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 12550
51. 86000 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-004
52. 86026 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-030
53. 86265 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-269
54. 86484 Pyrrosia sp. W. Tanming 936
55. 87362 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-204
56. 88098 Pyrrosia sp. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3573
57. 89064 Pyrrosia sp. N. Muangyen 655
58. 91944 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 3509
59. 94337 Pyrrosia sp. N. Muangyen 1464
60. 100759 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-362
61. 100826 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-429
62. 102081 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 4345
63. 102129 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 4393
64. 104881 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6015
65. 104882 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6016
66. 105024 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6213
67. 105052 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6241
68. 105078 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6267
69. 105079 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6268
70. 105544 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6887
71. 105545 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6888
72. 105726 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6919
73. 105734 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6927
74. 105741 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6934
75. 105744 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6937
76. 107535 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-319
77. 111103 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-051
78. 111372 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-320
79. 111430 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-378
80. 111463 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-411
81. 111511 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-034
82. 111661 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-184
83. 112671 Pyrrosia sp. N. Muangyen 2158
84. 113372 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-73
85. 113411 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-112
86. 113814 Pyrrosia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-064
87. 113815 Pyrrosia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-065
88. 113832 Pyrrosia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-082
89. 114249 Pyrrosia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-065
90. 115304 Pyrrosia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 839
91. 115388 Pyrrosia sp. C. Maknoi 5233
92. 118038 Pyrrosia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-408
93. 122829 Pyrrosia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-299
94. 122843 Pyrrosia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-313
95. 122905 Pyrrosia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-375
96. 123066 Pyrrosia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-60
97. 123139 Pyrrosia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-133
98. 123361 Pyrrosia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-355
99. 123467 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-005
100. 123478 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-016
101. 124708 Pyrrosia sp. N. Muangyen 3285
102. 127284 Pyrrosia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1919
103. 132658 Pyrrosia sp. A. Nuammee 536
104. 134557 Pyrrosia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3192
105. 137945 Pyrrosia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2839
106. 137997 Pyrrosia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2891
107. 138017 Pyrrosia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2911

ปิด

QR code