ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 3393
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 436
Collected date

วันที่เก็บ

25 May 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Monthon Norsaengsri
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Surat Thani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

20
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2133 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 2133
2. 2221 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri s.n.
3. 2222 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 2222
4. 2233 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 346
5. 2647 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 2647
6. 3394 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri s.n.
7. 3501 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 442
8. 4304 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 4304
9. 5342 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 5342
10. 6817 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 6817
11. 7630 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 7630
12. 8289 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 8289
13. 12553 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Srisanga 314
14. 15179 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri, S. vessabutr & S. Sasirat 850
15. 16096 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Suksathan 1961
16. 16374 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Suksathan 2049
17. 17308 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Suksathan 2617
18. 18180 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 951
19. 22330 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 1900
20. 23610 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Srisanga 2619
21. 24401 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. S. Laegaard & M. Norsaengsri 21719
22. 24435 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. S. Laegaard 21764
23. 35227 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8015
24. 37648 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. J.F. Maxwell 06-591
25. 39382 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 4468
26. 39398 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 4484
27. 39416 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 4502
28. 41599 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 224
29. 41608 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 234
30. 42815 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6280
31. 46740 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 2931
32. 47363 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Inyaritt & S. Sittipracharat 030
33. 47847 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. S. Sawangsawat & W. Boonchai 168
34. 48573 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 7324
35. 49039 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Dhanee Phanichaphol T- 26024
36. 49693 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38354
37. 50272 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52142
38. 53671 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 624
39. 53706 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 5962
40. 55075 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 8377
41. 58263 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 8808
42. 58332 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 1571
43. 58334 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri s.n.
44. 59259 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 9796
45. 59539 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Romklao Botanical Garden 0145/2553
46. 59867 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Romklao Botanical Garden 0258/2554
47. 60046 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2207
48. 72393 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095146
49. 80195 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Srisanga, M. Norsaengsri, S. Watthana, W. La-ongsri, K. Fujikawa & U. Baba M1-11
50. 82500 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin & Law Shine 090634
51. 84513 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. K. Kertsawang 3366
52. 87170 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-013
53. 87178 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-021
54. 88252 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Pongamornkul 5258
55. 100868 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Phaosrichai 593
56. 116503 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-127
57. 116708 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-331
58. 137111 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103010
59. 137112 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103005

ปิด

QR code