ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 3468
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Connarus semidecandrus Jack
Family name

ชื่อวงศ์

CONNARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3468
Collected date

วันที่เก็บ

27 May 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 3 m high. Flower brown-white terminal. Fruit brown-green, dry fruit dehiscent. Leaf compound bark brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Si Thammarat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 553 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 553
2. 992 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 992
3. 3182 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 3182
4. 3384 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 3384
5. 8013 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 8013
6. 8947 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 8947
7. 9333 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 9333
8. 10836 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 10836
9. 14295 Connarus semidecandrus Jack M. Norsaengsri 866
10. 17858 Connarus semidecandrus Jack W. Pongamornkul 509
11. 23854 Connarus semidecandrus Jack C. Glamwaewwong 550
12. 31216 Connarus semidecandrus Jack P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2891
13. 35755 Connarus semidecandrus Jack S. Intamusik 156
14. 35881 Connarus semidecandrus Jack Jatupol K. 08-222
15. 36201 Connarus semidecandrus Jack M. Norsaengsri & C. Lakoet 3691
16. 37154 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi 2036
17. 44657 Connarus semidecandrus Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2649
18. 44658 Connarus semidecandrus Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1447
19. 47106 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi 3596
20. 47156 Connarus semidecandrus Jack Chusie KY78
21. 49867 Connarus semidecandrus Jack M. Norsaengsri 6387
22. 49364 Connarus semidecandrus Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1050
23. 52368 Connarus semidecandrus Jack M. Pinyosak & P. Wessumritt 87
24. 59985 Connarus semidecandrus Jack W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2144
25. 66033 Connarus semidecandrus Jack K. Srithi 135
26. 66440 Connarus semidecandrus Jack W. Pongamornkul 3432
27. 68532 Connarus semidecandrus Jack W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2896
28. 84815 Connarus semidecandrus Jack K. Kertsawang 2301
29. 85290 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi 7938
30. 91218 Connarus semidecandrus Jack W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3656
31. 100742 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-345
32. 117914 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-284
33. 117854 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-224
34. 130931 Connarus semidecandrus Jack S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1204
35. 130934 Connarus semidecandrus Jack S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1207
36. 134882 Connarus semidecandrus Jack T. Choopan et al. 2020-415
37. 134883 Connarus semidecandrus Jack T. Choopan et al. 2020-416
38. 134884 Connarus semidecandrus Jack T. Choopan et al. 2020-417
39. 138601 Connarus semidecandrus Jack K. Inthamma 1862

ปิด

QR code